Afsprakenstelsel

Apps, websites en registratiesystemen die aangesloten zijn op MedMij wisselen straks op een veilige en betrouwbare manier gezondheidsgegevens uit via MedMij gecertificeerde leveranciers. In het afsprakenstelsel staan de spelregels waar deze leveranciers aan moeten voldoen. De spelregels zorgen dat de gegevensuitwisseling veilig is, privacy geborgd is en dat systemen aan onze juridische eisen voldoen. De MedMij basiseisen en standaarden zijn deel van dit afsprakenstelsel.

Om als app of website gegevens te kunnen uitwisselen via MedMij gecertificeerde leveranciers, gelden voor deze producten straks ook bepaalde MedMij-voorwaarden. Die gaan bijvoorbeeld over het beveiligd opslaan en gebruiken van gezondheidsgegevens. MedMij maakt ook een plan voor erkenning, toezicht en naleving van de afspraken.

Producten
MedMij ontwikkelt het MedMij-afsprakenstelsel in de loop van 2017. We gebruiken daarvoor diverse door MedMij ontwikkelde consultatiedocumenten. Een link naar het consultatiedocument voor de juridische afspraken vindt u bij producten

Vragen
Neem contact op met Indra Henneman via 06 43055503 of i.henneman@medmij.nl