Consultatiedocumenten MedMij Afsprakenstelsel en Standaarden

Aan welke afspraken moeten leveranciers van informatiesystemen van zorgaanbieders zich houden om veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens mogelijk te maken? En welke informatiestandaarden moeten leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen toepassen? Dat staat nog niet geheel vast.

In 2016 is het MedMij-programma gestart met een set van standaarden om gezondheidsinformatie uitwisselbaar te maken tussen systemen van (zorg)professionals en systemen van zorggebruikers/patiënten. In 2017 breidt het MedMij-programma deze set verder uit naar andere relevante domeinen.

MedMij ontwikkelt het afsprakenstelsel in de loop van 2017. Het afsprakenstelsel en de standaarden zijn gebaseerd op een vrijwillige toepassing en moeten daarom kunnen rekenen op een breed draagvlak en een toets op praktische toepasbaarheid. Ook is het van belang dat de mededinging van partijen is geborgd. Om iedereen die dat wil de mogelijkheid te bieden MedMij-producten te reviewen en desgewenst van commentaar te voorzien voordat deze definitief worden gepubliceerd, houdt MedMij ‘openbare consultatie rondes’. Voor het afsprakenstelsel en de standaarden zal de concrete aanpak van deze consultatie verschillen, ze worden echter wel onder een gemeenschappelijke opzet uitgevoerd.

In onderstaande tabel treft u de producten aan die ‘open’ staan voor consultatie. Elk MedMij-product is gedurende een periode van zes weken beschikbaar voor reactie. In de tabel vindt u ook een link naar desbetreffende reviewtool die wordt gebruikt voor het product.

Reviewtool BITS
Het reviewcommentaar voor MedMij-standaarden kunt u kwijt in de tool ‘BITS’ (Beheer Informatie en Terminologie Standaarden), een systeem gebaseerd op Jira. Elk MedMij-product van het project MedMij-standaarden heeft een eigen BITS-omgeving. BITS maakt zowel het commentaar als ook de reacties, antwoorden en uitleg hierop openbaar beschikbaar. Een handleiding “BITS voor Medmij openbare consultatie” vindt u hier.

Nr. Consultatiedocument (pdf) MedMij project Beschikbaar Review tool
1 Coördinatie standaarden MedMij – Governance Standaarden 18 mei t/m 29 juni 2017 BITS-Governance
2 Coördinatie standaarden MedMij – Eisen Standaarden 18 mei t/m 29 juni 2017 BITS-Eisen

Neem bij vragen over consultatie MedMij Afsprakenstelsel contact op met Indra Henneman via i.henneman@medmij.nl. Voor vragen over consultatie MedMij Standaarden neemt u contact op met Irene van Duijvendijk via i.vanduijvendijk@medmij.nl