Veelgestelde vragen

Hieronder staan verschillende vragen van patiënten en zorgaanbieders. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Vragen van patiënten

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (ook wel bekend als persoonlijk gezondheidsdossier) is een website of app waarmee u toegang heeft tot uw eigen gezondheidsgegevens. Het gaat dan om gegevens die opgeslagen zijn door een andere partij, bijvoorbeeld uw huisarts of een specialist in het ziekenhuis. U kunt deze gegevens in uw persoonlijke gezondheidsomgeving zelf gebruiken. Er zijn al persoonlijke gezondheidsomgevingen op de markt, maar ze werken nog niet allemaal op dezelfde manier. Meer over persoonlijke gezondheidsomgevingen leest u op de website van Patiëntenfederatie Nederland.

Ontwikkelt MedMij een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Nee. MedMij ontwikkelt de spelregels waarmee patienten met een persoonlijke gezondheidsomgeving gegevens uit kunnen wisselen met systemen van hun zorgverleners. Patienten kiezen zelf een persoonlijke gezondheidsomgeving. Er zijn verschillende leveranciers die een persoonlijke gezondheidsomgeving aanbieden. MedMij hoopt dat al deze leveranciers uit gaan wisselen op de MedMij-manier.

Moet ik straks een app of website gebruiken die voldoet aan MedMij?

Een app of website waarmee u uw eigen gezondheidsgegevens kunt inzien, gebruiken en delen noemen wij een persoonlijke gezondheidsomgeving. U bepaalt zelf of u een persoonlijke gezondheidsomgeving wilt gebruiken. Het is niet verplicht. Ook kiest u zelf welk product u wilt gebruiken: een persoonlijke gezondheidsomgeving die wel of niet voldoet een MedMij. MedMij betekent dat de app of website op de MedMij manier met uw gegevens omgaat: betrouwbaar en veilig.

Zijn er al persoonlijke gezondheidsomgevingen die voldoen aan MedMij?

Nee, want de MedMij spelregels voor het uitwisselen en gebruiken van gezondheidsgegevens worden op dit moment gemaakt. In de loop van 2017 kunt u apps en websites (persoonlijke gezondheidsomgevingen) die voldoen aan MedMij verbinden met een organisatie die voldoet aan MedMij. Gegevens over medicatie, allergieën en laboratoriumresultaten kunt u vanaf dat moment in uw eigen persoonlijke gezondheidsomgeving bekijken, gebruiken en delen met anderen.

Wie gaat mijn persoonlijke gezondheidsomgeving betalen?

Ons uitgangspunt is dat iedereen een persoonlijke gezondheidsomgeving moet kunnen gebruiken en betalen,. Binnen het MedMij-programma werken we uit hoe deze financiering voor producten die voldoen aan MedMij eruit zou kunnen zien. Gaan zorgverzekeraars een deel van de kosten via de basisverzekering vergoeden? Of maakt de overheid via bestaande wetgeving geld vrij? Dat zijn vragen die we dit jaar willen beantwoorden.

Komt er een MedMij keurmerk voor apps of websites?

Nee. MedMij betekent dat een app of website veilig en betrouwbaar gegevens kan uitwisselen met een organisatie die aan MedMij voldoet. En dat deze gegevens veilig binnen de digitale omgeving te gebruiken zijn. MedMij zegt niets over de functies van de app of website en of deze passen bij de situatie en behoefte van een patiënt. Dat bepaalt de patiënt zelf.

Verschillen apps en websites die voldoen aan MedMij van elkaar?

Ja. Apps en websites die straks voldoen aan MedMij kunnen verschillen. MedMij betekent dat deze online producten hun informatie op dezelfde veilige manier uitwisselen en gebruiken. De producten onderscheiden zich van elkaar door daarnaast handige functionaliteiten aan te bieden. Zoals een app waarmee u online herhaalrecepten kunt aanvragen of een dagboek bij kunt houden.

Wat betekent het als een product voldoet aan MedMij?

MedMij betekent:

  • dat producten en organisaties via MedMij probleemloos en veilig gezondheidsgegevens uit kunnen wisselen.
  • dat mensen hun gegevens in deze producten veilig kunnen gebruiken.
  • dat gegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving goed toegankelijk (drempelvrij) zijn.

Hoe weet ik zeker dat de uitwisseling van gegevens via MedMij veilig is?

MedMij gaat uit van de hoogste veiligheidseisen. In het programma is aandacht voor het ontwikkelen van informatiestandaarden en basiseisen. De informatiestandaarden zorgen ervoor dat systemen van zorgprofessionals en patiënten met elkaar kunnen communiceren. De basiseisen beschrijven de eisen ten aanzien van privacy, authenticatie, autorisatie, logging et cetera. Er is al veel wet- en regelgeving op het gebied van privacy van gezondheidsgegevens. We kijken of er aanvullende waarborgen voor privacy nodig zijn en leggen deze vast in het MedMij-afsprakenstelsel.

Kunnen anderen toegang krijgen tot mijn persoonlijke gezondheidsomgeving?

Nee, u bent de enige die toegang heeft tot de informatie in een app of website die voldoet aan MedMij. U besluit zelf met wie u deze informatie wilt delen. Dat is voor MedMij een belangrijk uitgangspunt: de patiënt is zelf de baas over zijn gegevens.

Zijn apps en websites die voldoen aan MedMij toegankelijk voor mensen met een beperking?

Persoonlijke gezondheidsomgevingen die gegevens uitwisselen via MedMij, moeten voldoen aan de MedMij-voorwaarden. In deze voorwaarden staat dat de app of website uw gezondheidsgegevens op een begrijpelijke en toegankelijke (drempelvrije) manier moet presenteren. De functionaliteit in de omgeving die de gegevens toont, moet voldoen aan de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.0, versie AA.

Vragen van zorgaanbieders

Wanneer krijg ik een MedMij-stempel?

Zodra MedMij compleet is, ontwikkelen wij een MedMij-stempel. Hoe deze stempel er uit gaat zien weten we nu nog niet. Organisaties die voldoen aan de MedMij-voorwaarden mogen de stempel gebruiken in de communicatie over hun product(en). Een MedMij gecertificeerde leverancier beoordeelt of u voldoet aan deze voorwaarden. Hoe u over MedMij communiceert is deel van de MedMij-spelregels.

Wat is het verschil tussen een persoonlijke gezondheidsomgeving en een EPD, HIS, AIS, KIS, ZIS, EVS etc.?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een combinatie van toepassingen en apps. Het is een persoonlijk hulpmiddel voor iedereen die actief met zijn gezondheid bezig is. Het is een omgeving van de patiënt zelf. Hij bepaalt of en met wie hij zijn gegevens deelt. Een EPD is een informatiesysteem van zorgverleners en zorginstellingen. Zij gebruiken het EPD om medische gegevens van patiënten te verwerken. Huisartsen spreken ook over het Huisarts Informatie Systeem (HIS), apothekers over het Apothekers Informatie Systeem (AIS), veel zorggroepen gebruiken een Keten Informatie Systeem (KIS) en in ziekenhuizen wordt gebruikgemaakt van het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) en het Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD) et cetera. Deze informatiesystemen zijn van de zorgverleners en zorginstellingen. Een persoonlijke gezondheidsomgeving met een MedMij-logo is van de patiënt zelf. Dat is het grootste verschil. Het is een eigen omgeving die hij kan gebruiken om zijn zorgproces op een goede manier in te vullen.
Als de informatiesystemen van zorgverleners koppelen met MedMij, kunnen gegevens uitgewisseld worden met persoonlijke gezondheidsomgevingen. Daarmee krijgen patiënten en – na toestemming van de patiënt – ook zorgverleners, betere informatie tot hun beschikking in een veilige omgeving.

Wat is het verschil tussen het Landelijk Schakelpunt (LSP) en een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is bedoeld om gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen huisartsen, apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten. Patiënten hebben via het LSP nog geen inzage in hun eigen gegevens. In een persoonlijke gezondheidsomgeving kan een patiënt medische informatie die uit allerlei bronnen komt inzien. Een persoonlijk gezondheidsomgeving is dus geen vervanging van het LSP, maar een aanvulling daarop.

Wie ontwikkelt MedMij?

MedMij is een samenwerkingsverband van alle partijen in de zorg die het belangrijk vinden dat mensen over hun medische gegevens kunnen beschikken en deze veilig kunnen gebruiken. Dit zijn onder andere belangen- en brancheorganisaties van huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, zorgverzekeraars en patiënten en de overheid. Kijk ook bij organisatie.

Wie financiert het de ontwikkeling van MedMij?

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de brancheorganisatie van zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, betalen het programma.

Vragen van zorgverleners

Welke gezondheidsgegevens uit de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt neem ik op in mijn eigen dossier?

Een zorgverlener bepaalt zelf welke informatie relevant is om op te nemen in zijn of haar medisch dossier. Dit werkt hetzelfde als wanneer u een patiënt spreekt.

Ben ik verplicht om gegevens zoals zelfmetingen of medische gegevens van een andere zorgverlener uit een PGO te gebruiken?

Nee, u bent niet verplicht deze gegevens te gebruiken. Het initiatief voor delen van gegevens ligt bij de patiënt. De verplichting voor zorgverleners om gegevens uit de persoonlijke gezondheidsomgeving te raadplegen bestaat niet. In het kader van ‘goed hulpverlenerschap’ dient de zorgprofessional wel te vragen of er relevante informatie is voor hij een behandeling start. Dit is gelijk aan een normaal gesprek met een patiënt.

Wanneer houdt de verantwoordelijkheid over de gedeelde data van de zorgverlener op als hij of zij informatie heeft gedeeld met een patiënt?

De zorgverlener verstuurt een kopie (of een gedeeltelijke kopie) van het medisch dossier digitaal vanuit zijn elektronische cliënten dossier naar de patiënt. Zodra de patiënt de data in zijn of haar PGO heeft ontvangen, is het onderdeel van zijn of haar persoonlijk dossier. De zorgverlener is niet verantwoordelijk voor de data zodra het in de persoonlijke gezondheidsomgeving zit.