Financiering

Producten die voldoen aan MedMij moeten betaalbaar zijn voor iedereen. Samen met zorgverzekeraars, (lokale) overheden, patiëntenorganisaties, leveranciers en zorgaanbieders ontwikkelen we scenario’s voor de financiering van apps en websites waarmee u grip kunt krijgen op uw eigen gezondheidsgegevens. In het programma worden deze financiële scenario’s getoetst op haalbaarheid.

Een persoonlijk gezondheidsdossier levert meer op dan het kost. De kwaliteit van de zorg wordt beter, je leert elkaars taal begrijpen en je communiceert efficiënter. Het risico op vermijdbare fouten neemt af.’ (Jac Van de Laar, patiënt)

Producten
In opdracht van MedMij deed onderzoeksbureau Gupta Strategists onderzoek naar de kosten en baten van persoonlijke gezondheidsomgevingen. Het rapport van Gupta en onze visie daarop vindt u bij producten. Met het rapport als input ontwikkelt MedMij voorstellen voor duurzame financiering.

Vragen of meedoen
Neem contact op met Erwin Eisinger 06 21160435 e.eisinger@medmij.nl