Hoe werkt MedMij?

Voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens zijn twee partijen nodig:

  • De patiënt met een app of website waarin hij gezondheidsgegevens wil verzamelen en gebruiken (persoonlijke gezondheidsomgeving)
  • De organisatie die gegevens van de patiënt opslaat in een registratiesysteem. Denk aan een huisarts of ziekenhuis, maar op termijn ook een sportschool of verpleeghuis

MedMij zorgt ervoor dat een persoonlijke gezondheidsomgeving en een registratiesysteem op een beveiligde manier met elkaar kunnen communiceren.

Uitwisselen via MedMij gecertificeerde leveranciers
Als elke app of website zelf afspraken moet maken over uitwisseling met allerlei registratiesystemen krijg je een wirwar aan gesprekken in verschillende talen. MedMij lost dit op door tussen de persoonlijke gezondheidsomgevingen en de registratiesystemen MedMij gecertificeerde leveranciers te plaatsen. Deze leveranciers wisselen versleutelde gegevens met elkaar uit. Zij kunnen zelf de informatie die zij uitwisselen niet inzien. Om gecertificeerd te worden, moet een leverancier voldoen aan de MedMij-spelregels. Dit betekent dat zij op een door ons goedgekeurde veilige en betrouwbare manier gegevens uitwisselen.

MedMij-voorwaarden voor apps, websites en registratiesystemen
Apps of websites die gegevens uit willen wisselen via MedMij gecertificeerde leveranciers moeten aan de MedMij-voorwaarden voldoen. Die voorwaarden gaan onder andere over het beveiligd opslaan en gebruiken van gezondheidsgegevens. Persoonlijke gezondheidsomgevingen en registratiesystemen die de gegevens niet goed beveiligen of de gegevens niet op een toegankelijke manier presenteren (drempelvrij), kunnen zich niet aansluiten bij MedMij.