Informatiestandaarden

Uitwisseling van gegevens is mogelijk als er in persoonlijke gezondheidsomgevingen en registratiesystemen van zorgverleners en zorginstellingen gegevens met dezelfde kwaliteitseisen worden vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen. De spelregels die MedMij hiervoor maakt noemen we informatiestandaarden. Deze standaarden zorgen ervoor dat ICT-systemen met elkaar kunnen communiceren en informatie als adresgegevens, zorginhoudelijke gegevens of bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen op dezelfde manier uitwisselen. In 2016 ontwikkelde MedMij standaarden voor het uitwisselen van medicatie, allergieën, laboratoriumuitslagen en metingen van patiënten zelf (lengte, gewicht, bloeddruk). Deze vier specificaties voor uitwisseling van informatie zijn ontwikkeld aan de hand van de Basisgegevensset Zorg (BGZ) uit het programma ‘Registratie aan de bron’. Er zijn natuurlijk veel meer typen gezondheidsinformatie die patiënten willen gebruiken in een app of website. In 2017 breiden we deze standaarden daarom verder uit. We gaan de BGZ volledig gereed maken voor uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen, daarnaast gaan we uitbreiden naar andere domeinen.

MedMij in de praktijk
Eind 2016 en begin 2017 worden de eerste informatiestandaarden getest in kickstartomgevingen. Dit zijn praktijksituaties waarin systemen van zorgaanbieders gezondheidsinformatie ontsluiten naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van een patiënt en andersom. In de kickstartomgeving doen zij dit volgens de MedMij-spelregels. En zo leren we of onze standaarden in de praktijk ook werken. De verbeterpunten die uit deze kickstartomgevingen naar voren komen, verwerken we in onze producten. Meer informatie over kickstartomgevingen kunt u teruglezen bij het project MedMij in de praktijk.

Producten
De technische specificaties van de eerste standaarden die onderdeel uitmaken van het MedMij-afsprakenstelsel vindt u bij producten.

Vragen?
Neem contact op met  Irene van Duijvendijk (Standaarden) 06 43775460 i.vanduijvendijk@medmij.nl