Marktconsultatie MedMij Afsprakenstelsel: leveranciers bekrachtigen koers

Op woensdag 14 juni organiseerde MedMij in samenwerking met Nederland ICT en OIZ een marktconsultatie voor het MedMij Afsprakenstelsel (versie 0.1). Een goede afspiegeling van leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen, zorginformatiesystemen en integratiediensten gingen in gesprek over de haalbaarheid van het huidige ontwerp en hun overwegingen en verwachtingen om al dan niet mee te doen. Belangrijkste boodschap van...

Veilig gezondheidsgegevens uitwisselen tussen patiënt en praktijk

8 juni 2017, SmartHealth.nl – Op verschillende plekken in Nederland richt het MedMij-programma kickstartomgevingen in, waar zorgaanbieders en patiënten digitaal gegevens uitwisselen. In Groningen sturen patiënten met diabetes type 2 digitaal hun gezondheidsgegevens door naar de huisartsenpraktijk. Een praktijkondersteuner kijkt op afstand mee naar hun meetresultaten, waardoor sommige patiënten minder vaak op controle hoeven te komen. Die...

Graag uw feedback op de MedMij-patiëntspecificaties voor de Basisgegevensset Zorg

Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom geven wij iedereen de gelegenheid om feedback te geven via openbare consultatie. Op 18...

Feedback op MedMij Afsprakenstelsel is welkom

MedMij ontwikkelt het afsprakenstelsel in de loop van 2017. Het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden zijn gebaseerd op een vrijwillige toepassing en moeten daarom kunnen rekenen op een breed draagvlak en een toets op praktische toepasbaarheid. Om iedereen die dat wil de mogelijkheid te bieden MedMij-producten te reviewen en desgewenst van commentaar te voorzien voordat deze definitief...

MedMij lanceert een nieuwe animatie video

Wat is MedMij en wat doet MedMij? Dat zijn de meest gestelde vragen die bij ons binnenkomen. We hebben ervoor gekozen deze vragen zo kort en bondig uit te leggen middels een animatievideo van één minuut. We nodigen u van harte uit om de video te bekijken:

Geslaagde 1e MedMij-inspiratiebijeenkomst!

Afgelopen donderdag 18 mei vond de eerste MedMij-inspiratiebijeenkomst plaats. Met meer dan 200 deelnemers en 6 inhoudelijke presentaties was het een geslaagde middag met een goed gevuld programma, dat in een prettig tempo de revue passeerde. Programmamanager Mark Elstgeest was de dagvoorzitter en brak het spits af, direct gevolgd door Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland....

Denkt u mee MedMij?

18 mei 2017, MedMij – Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom geven wij iedereen de gelegenheid om feedback te geven...

Programma inspiratiebijeenkomst 18 mei

Bent u benieuwd waar MedMij nu staat? Welke stappen MedMij nog moet zetten, wat daar nog voor nodig is en hoe u daar een rol in kunt hebben? Donderdag 18 mei 2017 vindt onze informatieve, maar ook inspirerende bijeenkomst plaats in Utrecht. Het programma ziet er als volgt uit: 14:30 – 15:00 uur Ontvangst en registratie...

Ontwikkeling van MedMij-standaarden

9 mrt, MedMij-mail — MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil in een veilige online omgeving gezondheidsgegevens van allerlei bronnen kan verzamelen en gebruiken. Nictiz is projectleider van het project dat de MedMij-standaarden ontwikkelt, waarmee uitwisseling van gezondheidsinformatie tussen persoonlijke gezondheidsomgevingen en systemen van zorgaanbieders mogelijk is. Voor de ontwikkeling van de MedMij-standaarden is...

MedMij biedt kansen voor patiënt en investeerder

20 feb., MedMIj.nl — MedMij wordt een succes als alle partijen bereid zijn te investeren en samen te werken. Dat blijkt uit een financieel onderzoek naar de kosten en baten van persoonlijke gezondheidsomgevingen. Op basis van dit onderzoek werkt MedMij de komende maanden aan een financiële modellen voor de ontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen en ontsluiting van...

2 feb. 2017, Smarthealth.nl – Een groot deel van alle Nederlandse algemene ziekenhuizen zal in 2017 starten met projecten die ervoor moeten zorgen dat hun patiënten uiterlijk over anderhalf jaar zaken als specialistenbrieven, laboratoriumuitslagen, ontslagbrieven en andere gegevens minimaal als PDF-document kunnen downloaden naar hun eigen computer of app. Een belangrijke reden voor deze versnelling: een...

Patiënten in regio Nijmegen krijgen door MedMij inzage in hun huisartsendossier

1 februari 2017, MedMij-mail – De derde MedMij-proefomgeving is een feit. Een proef in regio Nijmegen gaat ervoor zorgen dat op 1 april patiënten via de persoonlijke gezondheidsomgeving MijnZorgnet de samenvatting van hun huisartsendossier kunnen inzien. Patiënten kunnen deze samenvatting direct opvragen vanuit het huisartseninformatiesysteem van 18 huisartsen in Lent, Nijmegen en Oosterhout. Dit wordt mogelijk...

MedMij zet eerste stap naar open persoonlijke zorgapps

22 dec. 2016, Smarthealth.nl – Al je medische gegevens snel, betrouwbaar en veilig beschikbaar krijgen in een eigen persoonlijke gezondheidsapp, ongeacht of ze van je huisarts, ziekenhuis of apotheek komen. Dat is de belangrijkste ambitie van het MedMij programma, waaraan zo’n beetje alle zorgpartijen op één of andere manier deelnemen. Afgelopen week werden de eerste concrete...

Nictiz levert de eerste MedMij-standaarden

19 dec. 2016, Nictiz.nl – Deze standaarden maken uitwisseling van gezondheidsinformatie tussen persoonlijke gezondheidsomgevingen en systemen van zorgaanbieders mogelijk. MedMij geeft patiënten meer grip op hun eigen gezondheidsgegevens. Samen met marktpartijen als leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen, systemen voor zorgaanbieders, apps en patiëntvertegenwoordigers is geïnventariseerd welke informatie als eerste uitwisselbaar wordt gemaakt. Lees verder…

MedMij zet stappen voor uitwisseling patiëntgegevens

19 dec. 2016, Skipr – Vandaag zijn de eerste MedMij-standaarden gepubliceerd waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en ICT-systemen moeten voldoen om goed, veilig en betrouwbaar gegevens uit te kunnen wisselen. Tegelijk beginnen op verschillende plaatsen in het land kleine proeven, waarbij patiëntgegevens worden uitgewisseld tussen patiënt en zorgverlener. Lees verder

Diabetespatiënten wisselen via MedMij zelfmetingen uit met huisarts en ziekenhuis

19 dec. 2016, MedMij-mail – Ook in Groningen toetsen we de eerste MedMij-basiseisen en standaarden in de praktijk. Daar koppelen diabetespatiënten hun eigen draadloze weegschalen, bloeddrukmeters en glucosemeters aan de persoonlijke gezondheidsomgeving van Zodos. Hun zelfmeetgegevens worden in de proef uitgewisseld met de huisarts. Door uit te wisselen via MedMij is het straks in Groningen ook mogelijk...

MedMij-proef geeft longpatiënt en arts completer beeld

19 dec. 2016, MedMij-mail – In 2016 zijn een deel van de MedMij-basiseisen en standaarden ontwikkeld. Nu is het tijd deze te toetsen in de praktijk. Dat doen we in proefomgevingen. In Rotterdam is de eerste gestart. “Als patiënten dit willen sturen we meetwaarden van het Havenziekenhuis naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van longpatiënten. We zorgen dat...

MedMij begint nu ook voor patiënt vorm te krijgen

19 dec. 2016, MedMij-mail – MedMij, het programma dat patiënten meer grip moet geven op hun eigen gezondheidsgegevens begint nu ook voor patiënten vorm te krijgen. Vandaag zijn de eerste MedMij-standaarden gepubliceerd waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en ICT-systemen moeten voldoen om goed, veilig en betrouwbaar gegevens uit te kunnen wisselen. Tegelijk beginnen op verschillende plaatsen in het...

Webtoegankelijkheid meegenomen in afsprakenstelsel eHealth

12 dec. 2016, Nictiz.nl – Uit een recent onderzoek van Nictiz blijkt dat bij een kwart van de ziekenhuizen patiënten hun gegevens online kunnen inzien. Maar slechts één ziekenhuis in Nederland heeft het certificaat Drempelvrij. Mede dankzij de inzet van de Oogvereniging en MaculaVereniging wordt de internationale standaard voor webtoegankelijkheid, de WCAG 2.0, nu meegenomen in...

Nictiz levert via MedMij eerste Nederland brede FHIR profielen

12 dec, Nictiz.nl – Nictiz heeft via MedMij de eerste Nederland-brede FHIR-profielen overgedragen aan HL7 Nederland ter validatie. Dit is de eerste uitwerking van het convenant dat als doel heeft de standaardisatie en het hergebruik van HL7 FHIR profielen binnen Nederland te stimuleren. Dit draagt bij aan (inter)nationale standaardisatie van de digitale informatie-uitwisseling in de zorg....

Praktijktoetsen voor de eerste standaarden en basiseisen

25 okt. 2016, MedMij-mail – Expertgroepen werken binnen het programma aan basiseisen en standaarden die nodig zijn om veilige en betrouwbare uitwisseling mogelijk te maken. De MedMij-standaarden gaan ervoor zorgen dat systemen met elkaar kunnen communiceren en adresgegevens, zorginhoudelijke gegevens of bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen op dezelfde manier uitwisselen. Daarnaast zijn er basiseisen nodig voor bijvoorbeeld de beveiliging, de...

‘MedMij ontzorgt patiënt en zorgaanbieder’

25 okt, MedMij-mail – Voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens zijn twee partijen nodig. De patiënt met een app of website waarin hij gezondheidsgegevens wil verzamelen en gebruiken (de persoonlijke gezondheidsomgeving). En de organisatie die gegevens van de patiënt opslaat in een registratiesysteem. Denk aan een huisarts of ziekenhuis, maar op termijn ook een sportschool of verpleeghuis. MedMij...

Meer focus voor MedMij

25 okt, MedMij-mail – Voor de zomer heeft het programma Meer Regie over Gezondheid in de eHealthweek MedMij gelanceerd. Vanaf dat moment is gewerkt aan een duidelijke definitie voor dit label. En met resultaat. ‘We hebben nu een heldere focus.’ zegt kwartiermaker Marcel Heldoorn. ‘MedMij betekent dat straks mensen met apps en websites hun gezondheidsgegevens veilig kunnen...