Organisatie

Er werken diverse partijen in de zorg en ondersteuning samen aan de ontwikkeling van MedMij: brancheorganisaties, verenigingen van huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, zorgverzekeraars, patiënten en (lokale) overheden. Deze organisaties vormen samen het Informatieberaad Zorg. Patiëntenfederatie Nederland coördineert het MedMij-programma en vormt samen met Nictiz en het ministerie van VWS het uitvoerende programmateam. De stuurgroep – met daarin leden van het Informatieberaad Zorg – stuurt het programmateam aan.

Programmabureau MedMij
030 297 03 03
info@medmij.nl

Informatieberaad
infoberaad

De stuurgroep

Dianda Veldman (Patiëntenfederatie Nederland, voorzitter), Erik Gerritsen (Ministerie van VWS), Lies van Gennip (Nictiz), Maarten van Rixtel (Actiz), Rob Dijkstra (Nederlandse Huisartsen Genootschap, namens de eerstelijnspartijen, namens eerstelijnspartijen), Han Tanis (Achmea, namens ZN) en Jan Vesseur (vanuit zijn ervaring als patiënt).

Het programmateam

Expertgroepen
In expertgroepen werken we nauw samen met leveranciers en zorgaanbieders die nu al persoonlijke gezondheidsomgevingen maken waarmee mensen (delen van) hun gezondheidsinformatie inzien. Ook patiënten, zorgaanbieders, de overheid en zorgverzekeraars dragen actief bij.

organogram


Omgeving van MedMij
Er zijn diverse projecten die raakvlakken hebben met MedMij. Om hier meer inzicht in te geven, is een interactief ontwerp gemaakt waarin de raakvlakken uitgelegd worden.