Producten

Een overzicht van door MedMij opgeleverde producten vindt u op deze pagina.

Programmaplan 2017
Het MedMij-programmaplan laat zien waar wij in 2017 onze energie op gaan richten. Op toetsen, verbreden, verbeteren, communiceren en beheren. Neem bij vragen contact op met Margo Brands, 06 20740716 of m.brands@medmij.nl

Standaarden
Voor de technische specificaties van de ontwikkelde MedMij-standaarden verwijzen wij u naar de organisaties die de standaarden met ons ontwikkelen. Er zijn verschillende standaardisatie-experts die zich richten op verschillende zorgdomeinen. MedMij zal in 2017 verbreden naar diverse sectoren van zorg en gezondheid. Neem bij vragen contact op met Irene van Duijvendijk i.vanduijvendijk@medmij.nl.

MedMij-afsprakenstelsel
Aan welke afspraken moeten leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen en ICT-systemen zich houden om veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens mogelijk te maken? Dat staat nog niet vast. MedMij ontwikkelt dit afsprakenstelsel in de loop van 2017. We gebruiken daarvoor diverse door MedMij ontwikkelde consultatiedocumenten. Voor een overzicht van openstaande consultaties kunt u de consultatiedocumenten-pagina op deze website raadplegen. Neem bij vragen contact op met Indra Henneman i.henneman@medmij.nl.

Onderzoek naar kosten en baten
In opdracht van MedMij ontwikkelde onderzoeksbureau Gupta Strategists een kosten-batenanalyse voor persoonlijke gezondheidsomgevingen. Met dit rapport als input ontwikkelt MedMij voorstellen voor duurzame financiering.