Professionals

In dit deel van de website gaan we iets meer de diepte in. De informatie is voor professionals die te maken hebben of krijgen met MedMij.

Steeds meer MedMij-spelregels
Het MedMij-programma maakt spelregels voor het uitwisselen en gebruiken van gezondheidsgegevens. De MedMij-spelregels zijn afspraken waar leveranciers aan moeten voldoen om uit te kunnen wisselen via MedMij.

In 2016 ontwikkelde MedMij standaarden voor het uitwisselen van medicatie, laboratoriumuitslagen, allergieen en metingen van de patient zelf. In 2017 volgen er meer standaarden. MedMij breidt zich dan met meer dan twintig standaarden uit naar andere sectoren van zorg en gezondheid. In 2017 staat het toetsen en evalueren van de standaarden en afspraken centraal. Zo krijgen mensen door MedMij steeds meer gegevens binnen handbereik in de apps en websites van hun keuze. En maken zij zelf hun eigen persoonljike gezondheidsomgeving.

Samen werken aan MedMij
We werken nauw samen met leveranciers en zorgaanbieders die nu al apps en websites maken waarmee patienten delen van hun gezondheidsinformatie kunnen verzamelen en gebruiken. En met leveranciers van systemen waar zorgaanbieders gegevens in registreren. Ook patienten, zorgaanbieders, de overheid en zorgverzekeraars werken mee.