Waarom MedMij?

Waarom wilt u meedoen met MedMij? “Omdat het raar is dat je als patiënt niet bij je gegevens kunt. Zo simpel is het”, zegt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. “Met name als je een chronische en langdurige ziekte hebt, ben je bij veel zorgverleners patiënt: huisarts, apotheek, fysiotherapeut, ziekenhuis. Op al die plekken worden data van jou opgeslagen: laboratoriumuitslagen, medicatieoverzichten, scans, foto’s. Jouw zorgverleners kunnen wel bij die gegevens, maar jij niet.” MedMij gaat er voor zorgen dat alle gegevens van de patiënt samen komen in één persoonlijke gezondheidsomgeving. Hiermee krijgt de patiënt een beter beeld hoe zijn of haar gezondheid zich ontwikkeld. De bedoeling is dat het aantal persoonlijke gezondheidsomgevingen met een MedMij-logo toeneemt, zodat er voor patiënten steeds meer valt te kiezen. De keuze voor en de regie over een persoonlijke gezondheidsomgeving blijft altijd bij de patiënt. Dat is een belangrijk uitgangspunt van MedMij.

Voor zorgverleners betekent MedMij dat zij erop kunnen vertrouwen dat het beschikbaar stellen van gezondheidsinformatie aan patiënten op een veilige manier plaatsvindt. Het risico dat deze gegevens in de verkeerde handen terecht komt is geminimaliseerd. Wanneer patiënten hiervoor toestemming verlenen, kan de zorgverlener ook beschikken over de gezondheidsgegevens die deze patiënten zélf hebben verzameld. Hierover maken zorgverleners en patiënten gezamenlijk afspraken.
Zorgverleners blijven gewoon zakendoen met hun IT-dienstverleners. Maar, naarmate MedMij meer gebruikt wordt, zullen zij steeds vaker vragen om producten die van een MedMij-logo zijn voorzien. De regie over het eigen (digitale) medische dossier (het informatiesysteem van de zorgaanbieder) berust altijd bij de zorgverlener. Ook dat is een belangrijk uitgangspunt van MedMij.

Planning

Op dit moment is de keuze voor een gateway nog niet gemaakt. Bekijk de MedMij Roadmap voor informatie over planning.

MedMij apps, websites en registratiesystemen

Ook apps of websites (persoonlijke gezondheidsomgevingen) die gegevens gaan uitwisselen via MedMij-gecertificeerde ICT-leveranciers moeten aan de MedMij-voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden gaan onder andere over het beveiligd opslaan en gebruik van gezondheidsgegevens. Persoonlijke gezondheidsomgevingen en registratiesystemen die de gegevens niet goed beveiligen, of die de gegevens niet op een toegankelijke manier presenteren (drempelvrij), kunnen geen deelnemer zijn aan MedMij.

MedMij ondersteunt, stimuleert en faciliteert de landelijke PGO-ontwikkeling met

  1. MedMij Informatiestandaarden
  2. MedMij Afsprakenstelsel
  3. MedMij Financiering
  4. MedMij Kickstartomgeving (testomgeving MedMij In de Praktijk)

Technisch uitwisselen

Stel dat voor elke individuele app of website afspraken gemaakt moeten worden over de manier van gegevensuitwisseling met meerdere registratiesystemen van ziekenhuizen, gemeenten of apothekers. Dan ontstaat een wirwar aan niet-gestructureerde manieren om informatie te delen, in verschillende talen. MedMij lost dit op door MedMij-leveranciers tussen de persoonlijke gezondheidsomgevingen en de registratiesystemen te plaatsen. Zo kunnen deze partijen versleutelde gegevens volgens één standaard met elkaar uit te wisselen. De ICT-leveranciers kunnen de informatie zelf niet inzien. Om deelnemer te worden, moet een leverancier eerst voldoen aan de MedMij-spelregels. Dit betekent dat zij uitsluitend volgens het MedMij afsprakenstelsel informatie uitwisselen.