Wat is MedMij?

Er zijn ontzettend veel applicaties en websites die mensen gebruiken om met hun gezondheidsgegevens aan de slag te gaan. Als deze producten gezondheidsgegevens met organisaties zoals ziekenhuizen en huisartsen uit kunnen wisselen, noemen wij dit persoonlijke gezondheidsomgevingen. MedMij is een manier waarop persoonlijke gezondheidsomgevingen gegevens uit kunnen wisselen met (zorg)organisaties. MedMij maakt spelregels voor deze uitwisseling. Persoonlijke gezondheidsomgevingen en organisaties die voldoen aan MedMij, moeten zich aan deze spelregels houden. Het betekent dat zij op een door ons goedgekeurde manier gegevens met elkaar uitwisselen en met deze gegevens omgaan. Namelijk op de MedMij manier: veilig en betrouwbaar.

MedMij betekent:

  • Dat persoonlijke gezondheidsomgevingen en organisaties probleemloos en veilig gezondheidsgegevens uitwisselen.
  • Dat mensen deze gegevens in de persoonlijke gezondheidsomgeving veilig kunnen gebruiken.
  • En dat de persoonlijke gezondheidsomgeving deze gegevens op een begrijpelijke en toegankelijke manier (drempelvrij) presenteert.

Wat is MedMij niet?
Als een persoonlijke gezondheidsomgeving voldoet aan MedMij zegt dit niets over de functies in de app of website. En ook niet of deze geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie of behoefte. Dat bepaalt u zelf.

Ik vind dat iedereen een persoonlijke gezondheidsomgeving moet hebben: jong, oud, chronisch ziek of gezond. Alle dokters moeten ook meedoen. Dan kun je de regie houden over je gezondheid.’ (Wilma Bos, patiënt)

MedMij Mail
Wilma Bos