Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Aanpassing PDF/A standaard

Vanwege een aanpassing aan de PDF/A standaard introduceren we per 1 november 2018 de gegevensdiensten Verzamelen Documenten 1.1.0 en Delen Documenten 1.1.0 als opvolger van de gegevensdienst Verzamelen Documenten 1.0.0 en Delen Documenten 1.0.0. Deze worden per 1 november 2018 uitgefaseerd.

De aanpassing aan de standaard is noodzakelijk en houdt in dat er een beperking is toegevoegd waardoor de autorisatie past binnen het afsprakenstelsel. De aanpassing heeft geen invloed op een Dienstverlener persoon. Een Dienstverlener zorgaanbieder werkt doorgaans al conform de aanpassing.

Technische details van de wijziging

  • De aanleiding staat beschreven in het betreffende BITS-issue.
  • De aanpassing staat beschreven op de wiki-pagina van de PDF/A standaard.
Details Oud Nieuw
Naam gegevensdienst Verzamelen Documenten 1.0.0 Verzamelen Documenten 1.1.0
Systeemrolcodes MM-1.0.0-PLR-FHIR MM-1.1.0-PLR-FHIR
MM-1.0.0-PLB-FHIR MM-1.1.0-PLB-FHIR
MM-1.0.0-PDR-FHIR MM-1.1.0-PDR-FHIR
MM-1.0.0-PDB-FHIR MM-1.1.0-PDB-FHIR
Naam gegevensdienst Delen Documenten 1.0.0 Delen Documenten 1.1.0
Systeemrolcodes MM-1.0.0-PDS-FHIR MM-1.1.0-PDS-FHIR
MM-1.0.0-PDO-FHIR MM-1.1.0-PDO-FHIR
Einddatum 1 november 2018
Startdatum 1 november 2018