Afsprakenstelsel

Er is geen standaardontwerp voor een persoonlijke gezondheidsomgeving van jouw patiënt. Immers, de inhoud en het gebruik ervan kunnen uiteenlopen, afhankelijk van levensfase, gezondheidssituatie, vaardigheden en persoonlijke behoefte. MedMij bouwt dan ook niet zelf zo’n omgeving. In plaats daarvan stelt MedMij spelregels op voor het uitwisselen van gegevens. Aan de hand van deze regels kunnen persoonlijke gezondheidsomgeving-aanbieders producten en diensten aanbieden die aansluiten bij de uiteenlopende vragen van het individu.

De kern van het werk van MedMij is dus het maken van een afsprakenstelsel. Zie ook de speciale animatie video hierover. Dit afsprakenstelsel is essentieel voor het vertrouwen dat nodig is om de digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen patiënten en zorgverleners van de grond te krijgen. Dit vertrouwen wordt gesymboliseerd door het MedMij-label dat aangeeft dat een product of dienst voldoet aan het MedMij Afsprakenstelsel.

English version of MedMij Framework – Basic principles and Architecture – release 1.1.1
Deutsche Version von MedMij Vereinbarungssystem – Grundlagen und Architektur – release 1.1.1

(Please note: the translations are based on the MedMij Framework (= MedMij Afsprakenstelsel) release 1.1.1. For the latest and official framework, we refer to the Dutch version which can be found on the MedMij Afsprakenstelsel webpage afsprakenstelsel.medmij.nl. No rights may be derived from this translation.

De deelnemers aan het afsprakenstelsel zijn dienstverleners. We onderscheiden twee soorten:

 1. Dienstverleners in het persoonlijke domein
 2. Dienstverleners in het zorgaanbieders domein

Patiënten hebben, bij het samenstellen en vullen van hun persoonlijke gezondheidsomgeving, te maken met een dienstverlener in het persoonlijke domein. Bijvoorbeeld: de leverancier van een app of website met het MedMij-label.

Zorgverleners werken met met dienstverleners in het zorgaanbiedersdomein. Zij zijn de leveranciers van ICT-systemen in een zorginstelling. Dienstverleners die deelnemen aan het afsprakenstelsel zijn te herkennen aan het MedMij-label.

 


Figuur 1 – De basis van het MedMij Afsprakenstelsel

Het MedMij-netwerk legt – op basis van de afspraken van het afsprakenstelsel – de verbinding tussen het persoonlijke en het zorgverlenersdomein.

Doordat zorgaanbieders afspraken maken met ICT-leveranciers, blijft het afsprakenstelsel beheersbaar. Immers, zo is het niet nodig om onderlinge afspraken met grote aantallen individuele zorgaanbieders en persoonlijke gezondheidsomgevingen te maken. Een ICT-leverancier kan, met behulp van het MedMij-label, laten zien dat hij voldoet aan de MedMij-afspraken.

Op die manier zorgt het afsprakenstelsel ervoor dat gezondheidsgegevens uitgewisseld kunnen worden, via ICT-leveranciers met het MedMij-label.

Uitgangspunten en ontwerpprincipes van het afsprakenstelsel

VIDEO – MedMij Afsprakenstelsel

Het afsprakenstelsel is gebaseerd op een aantal uitgangspunten en ontwerpprincipes. Deze vormen het fundament waarop de praktische uitwerking van de afspraken is gebaseerd.

De uitgangspunten zijn erop gericht dat:

 • de regie over de uitwisseling van de gezondheidsgegevens bij de patiënt ligt;
 • je een vrije keuze hebt uit het aanbod van ICT-leveranciers;
 • er optimale interoperabiliteit ontstaat bij de uitwisseling van gezondheidsgegevens;
 • de uitwisseling van gezondheidsgegevens veilig en gebruikersvriendelijk kan plaatsvinden;
 • de privacy van alle gebruikers voldoende gewaarborgd is;
 • de uitwisseling van gezondheidsgegevens voldoet aan wettelijke eisen;
 • de gekozen oplossingen schaalbaar en klaar voor de toekomst zijn;
 • MedMij alleen afspreekt wat nodig is om barrières te doorbreken, niet meer en niet minder.
 • Erkenning, toezicht en naleving ervoor zorgen dat deelname voor dienstverleners niet vrijblijvend is.

De andere twee producten die MedMij oplevert, zijn een set informatiestandaarden voor gegevensuitwisseling en een financieringsstelsel. Deze zijn nodig om het afsprakenstelsel goed te laten werken.