Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

MedMij Afsprakenstelsel

Er is geen standaardontwerp voor een persoonlijke gezondheidsomgeving. Immers, de inhoud en het gebruik ervan kunnen uiteenlopen, afhankelijk van levensfase, gezondheidssituatie, vaardigheden en persoonlijke behoefte. MedMij bouwt zo’n omgeving dan ook niet zelf. In plaats daarvan heeft MedMij de spelregels opgesteld voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners en zorggebruikers. 

De kerntaak van MedMij

MedMij heeft twee kerntaken:

 • Het faciliteren van de digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen inwoners van Nederland en hun zorgverleners.
 • Het creëren van het vertrouwen dat dit veilig, betaalbaar, toekomstbestendig en gebruikersvriendelijk gebeurt.

MedMij doet dit onder andere met een afsprakenstelsel. Deze set aan afspraken is essentieel voor het vertrouwen dat nodig is om de digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen patiënten en zorgverleners van de grond te krijgen. Dit vertrouwen wordt gesymboliseerd door het MedMij-label dat aangeeft dat de aanbieder van een product of dienst voldoet aan de strenge eisen die het MedMij Afsprakenstelsel voorschrijft.

De basis van het afsprakenstelsel

De deelnemers aan het afsprakenstelsel (meestal zijn dit PGO-leveranciers en leveranciers van ICT-systemen in de zorg) zijn dienstverleners. We onderscheiden twee soorten:

 1. Dienstverleners in het persoonlijke domein
 2. Dienstverleners in het zorgaanbieders domein

Figuur 1 – De basis van het MedMij Afsprakenstelsel

Het MedMij-netwerk legt – op basis van de afspraken van het afsprakenstelsel – de verbinding tussen het persoonlijke en het zorgaanbiedersdomein. Doordat zorgaanbieders afspraken maken met ICT-leveranciers, blijft het afsprakenstelsel beheersbaar. Zo is het namelijk niet nodig dat je als zorgaanbieder onderlinge afspraken moet maken met verschillende PGO-leveranciers.

ICT-dienstverleners in het persoonlijke en zorgaanbiedersdomein moeten voldoen aan het MedMij Afsprakenstelsel, om ervoor te zorgen dat gezondheidsgegevens uitgewisseld kunnen worden tussen zorggebruikers en zorgverleners.

De uitgangspunten en ontwerpprincipes

Het afsprakenstelsel is gebaseerd op een aantal uitgangspunten en ontwerpprincipes. Deze vormen het fundament waarop de praktische uitwerking van de afspraken is gebaseerd.

De uitgangspunten zijn erop gericht dat:

 • de regie over de uitwisseling van de gezondheidsgegevens bij de patiënt ligt;
 • je een vrije keuze hebt uit het aanbod van ICT-leveranciers;
 • er optimale interoperabiliteit ontstaat bij de uitwisseling van gezondheidsgegevens;
 • de uitwisseling van gezondheidsgegevens veilig en gebruikersvriendelijk kan plaatsvinden;
 • de privacy van alle gebruikers voldoende gewaarborgd is;
 • de uitwisseling van gezondheidsgegevens voldoet aan wettelijke eisen;
 • de gekozen oplossingen schaalbaar en klaar voor de toekomst zijn;
 • MedMij alleen afspreekt wat nodig is om barrières te doorbreken, niet meer en niet minder.
 • Erkenning, toezicht en naleving ervoor zorgen dat deelname voor dienstverleners niet vrijblijvend is.

English version of MedMij Framework – Basic principles and Architecture – release 1.1.1
Deutsche Version von MedMij Vereinbarungssystem – Grundlagen und Architektur – release 1.1.1

(Please note: the translations are based on the MedMij Framework (= MedMij Afsprakenstelsel) release 1.1.1. For the latest and official framework, we refer to the Dutch version which can be found on the MedMij Afsprakenstelsel webpage afsprakenstelsel.medmij.nl. No rights may be derived from this translation.