Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Q&A MedMij en de VIPP GGZ-regeling

17 december 2018

Uit gesprekken met GGZ-aanbieders en GGZ Nederland, is naar voren gekomen dat er binnen de sector verschillende vragen rondom MedMij leven. MedMij heeft naar aanleiding daarvan een Q&A opgesteld. Het doel van de vragen en antwoorden is duidelijkheid geven, zodat vragen over MedMij van GGZ-aanbieders die zich verdiepen in de VIPP-regeling, verhelderd worden.

De vragen die we in het stuk behandelen zijn als volgt:

  1. Zijn het MedMij Afsprakenstelsel en de gegevensdiensten voor de GGZ (zib’s, kwalificatiescripts) gereed?
  2. Hoe kan mijn ICT-leverancier toetreden tot het MedMij Afsprakenstelsel?
  3. Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als zorgaanbieder wanneer gezondheidsgegevens via MedMij ontsloten worden?
  4. Wat is de relatie tussen Koppeltaal en MedMij?
  5. Als een patiënt een PGO heeft, kan ik dan als professional nog werken met zelfzorg-apps?
  6. Hoe ziet de businesscase van PGO’s er uit?

Lees alle antwoorden op bovenstaande vragen in het document ‘Q&A MedMij VIPP-GGZ regeling’.

Delen