Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

MedMij wenst je fijne feestdagen!

19 december 2019

De feestdagen staan weer voor de deur. Voor sommige mensen een mooi samenzijn met familie en vrienden. Voor sommigen zijn het verdrietige momenten waarbij dierbaren en geliefden pijnlijk worden gemist. Wat we elkaar dan ook vaak wensen met de jaarwisseling is een gelukkig en gezond nieuw jaar. Het is iets waar we niet vanzelfsprekend controle over hebben; ziekte en gezondheidsklachten horen helaas bij het leven.

Terugblik
MedMij heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor digitale mogelijkheden om de regie over jouw gezondheid te vergroten. Dat begint met inzicht in de eigen gezondheidssituatie: welke zorg heb je ontvangen, welke medicijnen gebruik je, een foto van je gebit, een overzicht van vaccinaties, allergieën en bloeduitslagen, etc. Een dergelijk actueel en compleet inzicht was tot voor kort onmogelijk. Ieders gezondheidsgegevens liggen verspreid over tal van losse systemen die niet vanzelf met elkaar communiceren, laat staan dat we er veilig op één plek over kunnen beschikken.

“De doelstelling van MedMij was even ambitieus als concreet: in 2020 kan iedere Nederlander die dat wil veilig en gebruiksvriendelijk beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in een eigen online omgeving.”

Vooruitblik 
We staan inmiddels aan de vooravond van 2020 en er is in vier jaar MedMij een hoop gerealiseerd op weg naar meer regie over gezondheid. Het MedMij-programma heeft een afsprakenstelsel en een eerste uitgebreide set aan informatiestandaarden ontwikkeld, zodat mensen een veilige en betrouwbare persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kunnen gebruiken waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld met de systemen van zorgverleners. Op dit moment voldoen 23 leveranciers met hun PGO aan de strenge eisen en standaarden van MedMij en is er een regeling van de overheid die het mogelijk maakt dat burgers kosteloos een PGO kunnen kiezen en gebruiken mits deze het MedMij-label heeft. De PGO-leveranciers onderscheiden zich met aanvullende gebruiksmogelijkheden in hun product, zoals veilig communiceren met zorgverleners, leefstijladviezen en e-health toepassingen. Zo ontstaat er steeds meer waarde voor de PGO-gebruiker naast grip op gegevens. Ook zijn vele zorgverleners druk met hun ICT-leveranciers in de weer om te voldoen aan het afsprakenstelsel, zodat in 2020 steeds meer gezondheidsgegevens beschikbaar komen in PGO’s. Om te beginnen de informatie van de ziekenhuiszorg, huisartsen, GGZ, care, geboortezorg en medicatie. Deze ontsluiting van informatie wordt versneld door de zogeheten sectorale Versnellingsprogramma’s Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP-programma’s).

Namens MedMij wensen we jou een gezond 2020!

Mark Elstgeest
Programmamanager MedMij

Wil je meer informatie of heb je vragen over MedMij? Dan kan je terecht op medmij.nl of bij het MedMij-loket: 070 317 34 34 of ln.jimdemnull@ofni.

LET OP: Het loket is vanwege de feestdagen van 25 december t/m 1 januari gesloten. 

Delen