Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

MedMij verwelkomt weer drie nieuwe deelnemers

14 januari 2021

RZCC (Regionaal zorg Communicatie Centrum), Zorg Service Groep en Medned Information Consultancy hebben als DVZA (Dienstverlener zorgaanbieder) het MedMij-label gehaald. Daarmee is opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar daadwerkelijke uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieder en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt.

De DVZA is een rol die beschreven staat in het MedMij Afsprakenstelsel. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten PGO’s het MedMij-label halen en de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij. Deze laatste rol noemen we een DVZA.

Asterisque was in 2019 de eerste leverancier van ICT-systemen voor zorgaanbieders die zich deelnemer van MedMij mocht noemen. Later volgden ook LSP+, Trombx, Ksyos, Zorgdoc, Hinq, DXC Technology, Open Healthub, ChipSoft, Enovation, Nexus Nederland en Code24.
En nu hebben dus ook RZCC, Zorg Service Groep en Medned Information Consultancy als dertiende, veertiende en vijftiende DVZA het MedMij-label gehaald. Hierdoor komen in potentie nog meer gezondheidsgegevens beschikbaar voor patiënten die een PGO gebruiken.
Er zijn al 32 persoonlijke gezondheidsomgevingen. Bekijk hier het complete overzicht van alle MedMij-deelnemers.

Gegevensdiensten

Alle drie de nieuwe deelnemers hebben zich voorlopig voor één gegevensdienst gekwalificeerd. Hieronder een overzicht, met tussen haakjes de naam van de applicatie waarmee het label is behaald.

-RZCC (Stackr): Laboratoriumresultaten
-Zorg Service Groep (MMAS): Basisgegevens GGZ
-Medned Information Consultancy (Neo ZIS|EPD): Basisgegevens zorg

Het MedMij-label

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals en zorggebruikers. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Met een PGO kunnen zorggebruikers hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo weten patiënten beter wat er speelt en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor je samen tot de best passende zorg kan komen.
Alle organisaties die aantoonbaar aan de MedMij-spelregels voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken. Je komt het label tegen op websites en apps met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), maar ook bij leveranciers van informatiesystemen in de zorg. De zorgaanbieders met wie deze leveranciers een overeenkomst hebben mogen ook het MedMij-label dragen. Het MedMij-label laat zien dat op deze plek veilig en betrouwbaar gezondheidsgegevens uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van MedMij.

Delen