Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Aanpassing versienummering in catalogus en register MedMij

06 februari 2019

Sinds 1 februari tref je geen patchnummers meer aan in de namen van de gegevensdiensten in de catalogus.

Voorheen bevatte de naam van een gegevensdienst de totale versienummering (versie majeur.mineur.patch). Dat betekende dat er bij elke patch een wijziging van de gegevensdienst nodig was. Het innovatieve karakter van de MedMij-informatiestandaarden brengt met zich mee dat de standaarden in de eerste fase na de livegang regelmatig gewijzigd werden en zullen worden om kleine onjuistheden te verhelpen. Dit leidde tot onnodig veel wijzigingen van gegevensdiensten. Een onwenselijke situatie, gezien de impact voor MedMij-deelnemers. Daarom zullen we het patchnummer niet langer opnemen in de catalogus en het register.

Uitgangspunt hierbij is dat een patch geen impact heeft op kwalificatie en uitwisseling. In verband met het ‘backwards compatible’ zijn levert een patch een opgehoogde versie op van de informatiestandaard, zonder impact op de gegevensuitwisseling en de versie van de gegevensdienst.

Catalogus en Register kunnen volstaan met een versienummer zonder patchnummer. Register verwijst naar specificaties van de informatiestandaard, waarin patches met releasenotes worden toegelicht. We hopen jullie hierdoor met minder onnodige wijzigingen van gegevensdiensten te confronteren.

Heb je vragen over dit bericht, of andere vragen rondom standaarden? Laat het ons weten via ln.jimdemnull@nedraadnats

Delen