Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Bounty Hunt: Ontwikkel bouwstenen voor MedMij en pak het prijzengeld

05 juli 2018

Om gezondheidsinformatie veilig uit te wisselen moeten zowel de systemen van huisarts, fysiotherapeut, ziekenhuis of gemeente als een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voldoen aan de spelregels van MedMij. Jij kan ons daarbij helpen en wij gaan jou daarvoor belonen!

Het MedMij Afsprakenstelsel betreft een verzameling samenhangende afspraken op juridisch, technisch, semantisch en organisatorisch gebied. Deze set moet partijen voldoende vertrouwen geven om de onderlinge gegevensuitwisseling tot stand te brengen. De afspraken zijn tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen in de zorg, zoals softwareleveranciers, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Patiëntenfederatie Nederland en vertegenwoordigers van zorgaanbieders, onder andere via werkgroepen op de onderwerpen informatiestandaarden, gegevensuitwisseling/architectuur, juridisch en governance.

Een deel van deze afspraken betreft technische specificaties waarvoor harde eisen opgesteld zijn. Deze gelden uniform voor deelnemende leveranciers in een bepaalde rol in het afsprakenstelsel. De implementatie van deze eisen kan gestimuleerd worden door open, beschikbare softwarebouwstenen die een invulling zijn van deze eisen. Hierdoor kunnen leveranciers mogelijk sneller tot deelname aan het afsprakenstelsel overgaan waardoor de gewenste opschaling naar 2020 mogelijk is. In 2020 wil MedMij dat iedereen over een PGO kan beschikken met daarin zijn eigen gezondheidsgegevens. Op dit moment zijn wij op zoek naar ontwikkelaars die willen helpen deze bouwstenen te ontwikkelen en tegen open licenties voor anderen, te weten potentiële MedMij deelnemers, beschikbaar te stellen.

Wat zoeken wij concreet?
We zoeken leveranciers die de opdrachten voor de ontwikkeling van een specifieke set aan technische specificaties conform de MedMij-afspraken wil oppakken. Aan de opdracht zijn ook een aantal randvoorwaarden verbonden, zoals het, tegen een open source licentie, publiceren van de software zodat anderen hier ook gebruik van kunnen maken. Zodra een ontwikkelaar de opdracht heeft voltooid en aan de gestelde voorwaarden voldoet, dan kan deze een bijbehorende beloning factureren. Dus ben je een Ruby, Java, .Net, Python of PHP-ontwikkelaar en heb je verstand van gegevensuitwisseling, beveiligde verbindingen en Oauth? Dan zou dit wel eens interessant voor jou kunnen zijn.

Wat levert het op?
Naast het prijzengeld biedt MedMij als groot landelijk initiatief een podium aan de winnaars van de Bounty Hunt door onder andere een vermelding in de nieuwsbrief en op de website en social media-accounts van MedMij.

Hoe ziet de planning en activiteit eruit?
De opdrachten zijn vanaf vandaag beschikbaar. Aan een opdracht zit gemiddeld zo’n 8 tot 16 uur ontwikkeltijd verbonden, is onze inschatting.

Partijen publiceren de open source resultaten, referentiecases, en communicatie op GitHub. Ontwikkelaars nemen zelf hiervoor de verantwoordelijkheid. Communicatie rondom de beschikbaarheid van de bouwstenen zal via de MedMij-kanalen plaats vinden.

Aanmelden?
Geïnteresseerden kunnen zich tot vrijdag 13 juli aanmelden bij ln.jimdemnull@dlihcsereev.s. je ontvangt een bevestiging en alle informatie en randvoorwaarden over de opdrachten. Miles Ahead zal het verdere proces begeleiden waaronder een quality review in opdracht van MedMij. Maar let op: Het is een bounty hunt, dus, wie het eerst komt, wie het eerst maalt, per opdracht en per platform.

Delen