Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Brede zorgcoalitie werkt aan meer eigen regie over gezondheid

08 maart 2016

Mensen willen meer sturing geven aan hun eigen gezondheid en zorg. Inzicht in hun eigen gezondheidsgegevens is daarvoor essentieel. Mensen zien dan zelf hoe hun gezondheid zich ontwikkelt. En hoeven niet bij elke behandelaar opnieuw hun hele medische verleden te vertellen. Een brede coalitie in de zorg, waaronder de koepels van huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, zorgverzekeraars, patiënten en de overheid gaat dit mogelijk maken. Patiëntenfederatie NPCF coördineert het programma ‘Meer regie over gezondheid’ dat net van start is gegaan.

Lees verder

Delen