Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

ChipSoft doet mee aan praktijkproef MedMij

09 juli 2018

ChipSoft, de EPD-leverancier met het grootste marktaandeel in Nederland, doet samen met de Reinier Haga Groep mee aan het landelijke testprogramma PROVES. Daarin wordt beproefd hoe persoonlijke, medische gegevens die nu nog in ziekenhuissystemen geregistreerd staan, straks veilig en betrouwbaar volgens de MedMij-spelregels bij de patiënt in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) komen.

De deelname van ChipSoft is belangrijk, want daardoor kunnen patiënten in potentie gezondheidsinformatie uit meer dan 65 procent van de Nederlandse ziekenhuizen ontvangen in hun PGO.

“Voor patiënten is het heel belangrijk dat gegevens van alle zorgverleners worden ontsloten in hun PGO”, reageert Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland en voorzitter van de stuurgroep MedMij. “Daarom is het goed nieuws dat een grote speler als ChipSoft de ontwikkelingen van MedMij omarmt. Dit opent de deuren naar de medische gegevens in de meeste Nederlandse ziekenhuizen.”

ChipSoft brengt in deze MedMij-test Zorgplatform in. Dit platform is een veilige service die uitgebreide ondersteuning biedt voor transmurale samenwerking in de zorg.

In deze test in PROVES gaan MedMij en ChipSoft ontdekken of het Zorgplatform ook kan worden ingezet voor de doelstelling van MedMij: het ontsluiten van gezondheidsinformatie die nu nog ‘opgesloten’ zit naar de PGO van een patiënt. De PGO die betrokken is bij deze proof of concept is Quli.

Wat is PROVES?

PROVES is opgericht om de geïntegreerde startarchitectuur voor het programma Gespecificeerde Toestemming, het programma MedMij en de benodigde gemeenschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld identificatie- en authenticatiemiddelen landelijk, en dus vanuit gezamenlijkheid, te beproeven. Per programma volgen tussentijdse en eindrapportage over haalbaarheid van de beoogde oplossing inclusief advies over het vervolg. PROVES wordt gecoördineerd door VZVZ.

Over ChipSoft en Zorgplatform

ChipSoft is leverancier van softwareoplossingen en levert zorginformatiesystemen en EPD’s voor de ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, eerstelijnszorg, GGZ-instellingen en verpleeg- en verzorgingshuizen in binnen- en buitenland ChipSoft is initiatiefnemer en ontwikkelaar van Zorgplatform. Zorgplatform is een veilige service die uitgebreide ondersteuning biedt voor transmurale samenwerking in de zorg. Het ondersteunt bij het verwijzen van patiënten, de overdracht van patiënten, de gezamenlijke behandeling (shared care), het meekijken en consulteren van en naar elkaars patiënten en bij zorg op afstand. Deelnemende zorgaanbieders hoeven geen samenwerkingsverband te hebben en het maakt niet uit welk (ZIS/)EPD, HIS of platform voor thuismonitoring ze gebruiken.

 

Delen