Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

ChipSoft hard op weg naar MedMij-label

24 januari 2020

Deze week haalde ChipSoft de eerste MedMij-kwalificatie (voor de informatiestandaard allergie-intolerantie), waarmee de EPD-leverancier een belangrijke horde heeft genomen in het proces om het MedMij-label te mogen dragen.

Goed nieuws voor de patiënten van zo’n 65 procent van de Nederlandse ziekenhuizen. Zij zouden binnenkort een deel van hun gezondheidsgegevens op kunnen halen in een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving).

Er zijn al ruim 25 PGO’s die het MedMij-label hebben. Een geselecteerde groep patiënten kan op dit moment, in een nu nog gecontroleerde omgeving, al gegevens ophalen in hun persoonlijke gezondheidsomgeving vanuit hun apotheek in Zoetermeer, Asten en regio Utrecht. Nu ChipSoft een flinke stap heeft gezet op weg naar het MedMij-label wordt grootschalige uitwisseling mogelijk.

Een informatiestandaard beschrijft welke informatie er vastgelegd moet worden en op welke manier. Nu ChipSoft heeft aangetoond bij deze specifieke standaard hieraan te voldoen, mogen ze het acceptatie-traject in. ChipSoft hoopt over enkele maanden MedMij-deelnemer te zijn. Vincent van den Berg (innovatie consultant bij ChipSoft): “Dit is een zéér belangrijke stap in het toetredingsproces. Vanaf nu mikken we op het behalen van het MedMij-label, zodat hopelijk snel veel patiënten vanuit een zelfgekozen PGO direct hun eigen gegevens kunnen ophalen. Ieder PGO heeft zijn eigen invalshoek, alleen door het te doen kunnen we van de praktijk leren en verdere stappen maken.”

Het is de bedoeling dat er in het komende jaar zoveel mogelijk zorgaanbieders mee gaan doen met MedMij. Hiervoor worden de informatiesystemen aangepast voor MedMij zodat de gegevens van alle patiënten in Nederland klaar gezet kunnen worden. Wanneer de patiënt dit wil, kan hij dan zijn eigen gegevens verzamelen, beheren of delen vanuit zijn PGO. Op deze wijze heeft de patiënt regie over al zijn gegevens die bij vele verschillende zorgaanbieders in veel verschillende systemen opgeslagen ligt.

ChipSoft levert de software voor het grootste deel van de Nederlandse ziekenhuizen. Een MedMij-label voor ChipSoft betekent dus dat gegevens uit deze ziekenhuizen uitgewisseld kunnen worden met patiënten die een PGO gebruiken dat óók het MedMij-label heeft.

Meer kwalificaties

ChipSoft wil zich ook op andere informatiestandaarden laten kwalificeren, waardoor er steeds meer gegevens kunnen worden uitgewisseld met behulp van Chipsofts Zorgplatform.

Over ChipSoft
ChipSoft is leverancier van softwareoplossingen en levert zorginformatiesystemen en EPD’s voor ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, GGZ-instellingen en verpleeg- en verzorgingshuizen. HiX is het volledig geïntegreerde ZIS/EPD van ChipSoft. HiX is een totaaloplossing voor dossiervoering, workflow-ondersteuning, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en eHealth. Het biedt iedere zorgverlener een geïntegreerde, digitale werkomgeving, faciliteert veilige gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en betrekt patiënten meer bij hun zorgproces. Doordat HiX inzetbaar is op vaste en mobiele devices, kunnen zorgverleners overal relevante informatie inzien en registreren.

Over MedMij en het MedMij-label
MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals en zorggebruikers. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Met een PGO kunnen zorggebruikers hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo weten patiënten beter wat er speelt en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor je samen tot de best passende zorg kan komen.
Alle organisaties die aantoonbaar aan de MedMij-spelregels voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken. Je komt het label tegen op websites en apps met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), maar ook bij leveranciers van informatiesystemen in de zorg. De zorgaanbieders met wie deze leveranciers een overeenkomst hebben mogen ook het MedMij-label dragen. Het MedMij-label laat zien dat op deze plek veilig en betrouwbaar gezondheidsgegevens uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van MedMij.

Delen