Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Denk mee met het theoretisch uitwerken van Overstapservice

04 mei 2021

Binnen MedMij beproeven we nieuwe functionaliteiten en gegevensdiensten met behulp van Proof of Concepts (PoC’s). Deze PoC’s helpen bij het verbeteren van het MedMij Afsprakenstelsel en bij de doorontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). We zoeken nu MedMij-deelnemers en XIS-leveranciers die vanaf mei mee willen doen aan de papieren-PoC Overstapservice. In deze papieren-PoC beproeven we oplossingsrichtingen op een theoretische manier in een aantal sessies (dus zonder technische realisatie).

Overstapservice

Gebruikers moeten binnen MedMij op een gebruiksvriendelijke manier kunnen overstappen naar een andere PGO. In deze papieren-PoC zullen we twee mogelijke oplossingsrichtingen theoretisch beproeven en vergelijken op diverse evaluatiecriteria. De inzichten die we hieruit verkrijgen helpen MedMij om een definitieve oplossingsrichting vast te stellen voor het overstappen van een gebruiker naar een andere PGO met MedMij-label. De definitieve oplossingsrichting die volgt uit deze papieren-PoC gebruiken we als basis voor de daadwerkelijke technische beproeving in een later stadium.

Deelname

Voor de PoC Overstapservice zijn we op zoek naar één of meerdere leveranciers die de volgende rollen vervullen:

  • Dienstverlener persoon (DVP)
  • Dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) 
  • Bronsysteem (XIS)

De papieren-PoC start met een kick-off waarin we ons gezamenlijk verder verdiepen in de functionaliteiten. In twee tot drie vervolgsessies denken we de oplossingsrichtingen verder uit en zullen we deze evalueren. Voor deelnemers aan de PoC is een financiële tegemoetkoming beschikbaar.

Tijdslijn en aanmelden

De beproeving start vanaf mei 2021 met een doorlooptijd van vier maanden. Aanmelden voor deelname kan door een bericht te sturen naar projectleider Floris Horst via ln.zvzvnull@tsroh.sirolf

Geef bij je aanmelding aan welke rol je wilt vervullen: DVP- of DVZA- of XIS-leverancier. Aanmelden kan tot uiterlijk 18 mei aanstaande. 

Delen