Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Denk mee over de MedMij-specificaties voor het raadplegen van beelden

27 februari 2019

MedMij heeft de ambitie dat patiënt en zorgverlener via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) beelden kunnen uitwisselen. Op korte termijn publiceren we daarom de specificaties die het voor de patiënt mogelijk maken om, vanuit zijn PGO, beelden te delen met zijn zorgverlener.

De volgende fase is dat patiënten diagnostische beelden kunnen raadplegen, bijvoorbeeld röntgenfoto’s, MRI-scans en echo’s. Momenteel verkennen we hoe deze specificaties vorm gaan geven.

We onderzoeken zowel functionele als technische aspecten van het raadplegen van diagnostische beelden door de patiënt. Denk daarbij aan welke beelden ontsloten moeten gaan worden in PGO’s, de manier waarop beelden beschikbaar kunnen zijn voor patiënten, de wijze waarop beelden binnen een PGO een rol kunnen gaan spelen in het zorgproces tot aan de technische wensen en mogelijkheden waar we rekening mee moeten houden.

Oproep!
We vinden het belangrijk dat de specificaties aansluiten op de wensen van het zorgveld. Daarom nodigen we iedereen uit om te denken over de te ontwikkelen specificaties. Ben je patiënt, zorgverlener, leverancier of heb je een andere rol en wil je met ons meedenken? Stuur dan een bericht aan ln.jimdemnull@nedraadnats en we gaan graag met je in gesprek.

Delen