Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

DVZA’s Zorgdoc en Hinq halen MedMij-label

20 mei 2020

De ICT-leveranciers Hinq en Zorgdoc hebben het MedMij-label gehaald. Zij kunnen nu als Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) hun diensten bieden aan zorgaanbieders. Daarmee is opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar daadwerkelijke uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieder en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt.

Tot dusver hebben al 30 PGO’s het MedMij-label gehaald. Maar om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten niet alleen PGO-leveranciers het MedMij-label hebben, ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij. Asterisque was vorig jaar de eerste leverancier van ICT-systemen voor zorgaanbieders die zich deelnemer van MedMij mag noemen. Later volgde ook LSP+, Trombx en Ksyos.

En nu hebben dus ook Hinq en Zorgdoc het label gehaald. Hierdoor komen in potentie nog meer gezondheidsgegevens beschikbaar voor patiënten die een PGO gebruiken.

De DVZA (Dienstverlener Zorgaanbieder) is een rol die beschreven is in het MedMij Afsprakenstelsel. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten namelijk niet alleen PGO-leveranciers het MedMij-label halen, ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij.

Zorgdoc haalde eerder ook al het MedMij-label met de PGO Zorgdoc. Daarmee is Zorgdoc de eerste leverancier die beide rollen vervult in het MedMij-stelsel. Op de werking van het stelsel heeft dit geen enkele invloed. Als Zorgdoc bij een zorgaanbieder de rol van DVZA vervult, kunnen alle PGO’s met het MedMIj-label daar gegevens ophalen.

Delen