Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Eerste PGO’s bijna door acceptatie- en kwalificatietraject

20 december 2018

Momenteel doorlopen vier leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen de acceptatie- en kwalificatietesten om deelnemer van MedMij te worden. De verwachting is dat we over een aantal weken het eerste MedMij-label aan een PGO kunnen overhandigen, waarmee de eerste MedMij-deelnemer een feit is.

Mooi nieuws, maar uiteraard is het van groot belang dat deze PGO’s vervolgens goed gevuld gaan worden met medische gegevens. Dat betekent dat ook zorgaanbieders hun ICT-systemen klaar moeten maken voor MedMij. Door de verschillende VIPP-subsidieregelingen ontstaat er stimulans bij zorgaanbieders om mee te gaan doen en MedMij gaat deze partijen hierbij de komende maanden ondersteunen, zodat de uitwisseling van gezondheidsgegevens via PGO’s echt van start kan gaan.

Delen