Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Eindrapportage Proof of Concept traject 1 van 2019 

09 januari 2020

In december 2019 werd de eindrapportage van het eerste Proof of Concept traject over afgelopen jaar opgeleverd aan MedMij. In deze Proof of Concept zijn de informatiestandaarden ‘Basisgegevens GGZ’ en ‘Vragenlijsten uitwisselen’ technisch beproefd. De eindrapportage bestaat uit diverse bevindingen en aanbevelingen die het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden kunnen verbeteren. 

Eind april startte de technische beproeving met acht leveranciers. In de maanden die volgenden werkten de leveranciers toe naar een ketentest. In deze ketentest werden testdata uitgewisseld tussen dienstverlener zorgaanbieders (DVZA’s) en persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) op basis van de twee beproefde informatiestandaarden. Na afloop van de ketentests beantwoordden de leveranciers diverse vragen die als basis dienden voor de eindrapportage.

In totaal zijn er ruim 80 bevindingen opgehaald in de Proof of Concept. Er zijn geen bevindingen die belemmerend zijn voor landelijke uitrol van het Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden. Wel kan landelijke uitrol bespoedigd worden als een aantal bevindingen aangepakt wordt. Het is bijvoorbeeld uitdagend voor leveranciers om alle type vragenlijsten te ondersteunen in de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). PROVES adviseerde daarom te overwegen hiervoor een open source engine beschikbaar te stellen. Daarnaast kan de beheer(s)baarheid verbeterd worden door bijvoorbeeld alle benodigde codetabellen beschikbaar te maken. Als laatste valt er winst te behalen in het verbeteren van de documentatie omtrent de informatiestandaarden. De bevindingen en aanbevelingen zijn besproken met MedMij en Nictiz.

Het eerste Proof of Concept traject van 2019 leverde veel waardevolle inzichten op. In 2019 startte ook andere Proof of Concepts gestart, waaronder die voor de informatiestandaarden Huisartsgegevens, Labuitwisseling, Allergieën en Intoleranties, Sturen beelden, Sturen PDF/A en Basisgegevens Langdurige Zorg. Ook startte een Proof of Concept voor attribuut gebaseerde authenticatie. In de loop van 2020 worden de eindrapportages van deze lopende trajecten opgeleverd.

Klik hier om de eindrapportage te downloaden.

Delen