Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Februari release MedMij Standaarden

10 maart 2020

Dit bericht is bedoeld voor ontwikkelaars. Op 27 februari jl. is er een verbeterslag gemaakt in de MedMij Standaarden. Deze verbeterslag betreft de patches die in het vorige nieuwsbericht zijn aangekondigd en waarvan de impact aan jullie is voorgelegd. De februari release heeft geen invloed op de lopende en bestaande kwalificaties. Het doorvoeren van de wijzigingen kent geen verplichtend karakter.

De voorgenomen wijzigingen zijn te vinden via deze link. Per wijziging staat de impact beschreven. Functionele wijzigingen zijn beschreven in het Nederlands, technische wijzigingen in het Engels. Deze nieuwe maandrelease leidt tot aanpassing van de
test- en kwalificatieomgeving (Touchstone). De wijzigingen in de test- en kwalificatiematerialen zijn tevens inzichtelijk via de openbare locatie waarin ze worden beheerd.

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met het loket.

Delen