Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Gecontroleerde Livegangen

11 maart 2020

Goed nieuws! Wil je Live met MedMij? Dan kan dit gecontroleerd!

Vanaf nu is het mogelijk mee te doen aan een gecontroleerde livegang (GLG). Wat dit precies is, lees je in dit bericht.

GLG volgens het MedMij Afsprakenstelsel

Een Gecontroleerde Livegang (GLG) geeft elke zorgaanbieder de kans om op ‘gecontroleerde’ wijze voor het eerst medische-gegevens te ontsluiten via MedMij. Zo kan de zorgaanbieder wennen aan het proces. Tegelijkertijd kunnen we gedragingen van patiënten nauwgezet volgen met onderzoek. MedMij support staat klaar om zowel de patiënten als de zorgaanbieders hierin te begeleiden.

Stichting MedMij biedt Deelnemers de gelegenheid om, na het afronden van de kwalificatie voor een specifieke Gegevensdienst, gefaseerd live te gaan met die Gegevensdienst op het MedMij-netwerk. Gedurende een zogenoemde ‘gecontroleerde livegang’ wordt tijdelijk afgedongen op het principe dat, indien een zekere Zorgaanbieder een zekere Gegevensdienst aanbiedt op het MedMij-netwerk, alle daarvoor gekwalificeerde Dienstverleners persoon deze Gegevensdienst ook van deze Zorgaanbieder moeten kunnen afnemen.

Tijdens een gecontroleerde livegang is een Zorgaanbieder, via diens Dienstverlener zorgaanbieder, in de gelegenheid om die toegang te beperken tot een beperkte groep Dienstverleners persoon.

Zo wordt weliswaar afgedongen op een cruciaal principe van MedMij, en staat dit tegelijkertijd in dienst van datzelfde principe: Gecontroleerde livegangen zijn tijdelijk en beogen de inbedding van betrokkenen binnen het MedMij-netwerk waarin het principe volop geldig is.

Meedoen aan een GLG?

Maak een “koppel” van ten minste één DVZA, één ZA en één of meerdere DVP’s. Al deze partijen dienen het MedMij-label te hebben en moeten gekwalificeerd zijn voor een bepaalde gegevensdienst. MedMij biedt jullie dan voor een periode van drie maanden (met maximaal één maand verlenging) deze “omgeving” aan waarin alleen het ‘’koppel’’ met elkaar kan uitwisselen. Het gaat hier om productiedata en voldoet volledig aan alle eisen van MedMij; de zorgaanbieder kan écht en direct live gegevens beschikbaar stellen van personen.

Aanmelden kan via het loket.

Delen