Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Geslaagde kennismaking PGO on Air en PGO-leveranciers

06 mei 2020

Op 17 april maakten elf MedMij-gecertificeerde PGO-leveranciers tijdens een online bijeenkomst kennis met PGO on Air. Het programma dat ervoor gaat zorgen dat er meer bekendheid komt voor PGO’s zodat PGO’s ook echt door zorgconsumenten en zorgverleners gebruikt gaan worden.

Patiëntperspectief

Voordat Sonja Kersten (kwartiermaker) een toelichting gaf op het programma, vertelde Stef Smits  – zoals hij zelf zegt – zorgconsument dat hij met smart wacht op PGO’s die hem en anderen gaan helpen zelf aan zijn gezondheid te werken. Het zou hem tijd schelen en meer kennis en overzicht geven. Zijn boodschap aan PGO-leveranciers: Richt je op de zorgconsument. Wat willen zij nu eigenlijk? Help ons minder afhankelijk te zijn van anderen.

Pijlers programma PGO on Air

Sonja lichtte de vijf pijlers uit het programma toe:

1. Bouwen van een alliantie; waarmee alle betrokken partijen (van zorgaanbieders, zorgverleners en PGO-gebruikers) samen aan
het werk gaan voor PGO’s.

2. Doelgroepgerichte communicatie; om meer bekendheid te geven aan PGO’s.

3. De keuzehulp voor gebruikers; waarmee gebruikers zelf een onafhankelijke keuze kunnen maken voor een PGO.

4. Vraag en aanbod samenbrengen; waardoor goede feedback-loop ontstaat tussen PGO-gebruikers en PGO-leveranciers en

5. Kennis en vaardigheden; omdat PGO’s niet alleen een digitale omschakeling geven, maar ook gaan bijdragen in het samen
beslissen tussen PGO-gebruikers voor het ondersteunen van PGO-gebruikers (zorgconsumenten en zorgverleners).

Communicatie

Het meest gehoorde onderwerp tijdens de bijeenkomst was de timing en aanpak van communicatie over PGO’s. Over het algemeen is men het erover eens dat grootschalige communicatie pas kan wanneer sprake is van gegevensuitwisseling tussen zorgverlener en patiënt. PGO on Air zet op dit moment een doelgroeponderzoek uit waaruit zal blijken welke groep mensen we als eerste  kunnen benaderen en op welke manier. Als zij starten met PGO’s zal vervolgens blijken welke stappen verder gezet moeten worden om PGO’s echt een vlucht te laten nemen.

Dit bericht op MedCom

Delen