Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Graag jouw feedback op de MedMij-specificaties voor de Basisgegevens Langdurige Zorg

20 mei 2019

Vanaf 20 mei 2019 staan de MedMij-specificaties voor de Basisgegevens Langdurige Zorg in openbare consultatie. In deze openbare consultatie vragen wij jou om actief mee te denken. Feedback geven kan tot 17 juni 2019. Op onze consultatiepagina vind je een overzicht met daarin de links naar de specificaties.

Basisgegevens Langdurige Zorg
MedMij streeft ernaar om patiënten/burgers in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) te laten beschikken over de eigen gezondheidsgegevens. Voor de langdurige zorg gebruikt MedMij de Basisgegevens Langdurige Zorg die binnen het programma InZicht (een VIPP voor de langdurige zorg) is vastgesteld. De Basisgegevens Langdurige Zorg bestaat uit een selectie zorginformatiebouwstenen (zibs) zoals behandelaanwijzing, medicatiegebruik en verpleegkundige interventie. Zorginformatiebouwstenen worden gebruikt om inhoudelijke afspraken vast te leggen voor het standaardiseren van de informatie die wordt gebruikt in het zorgproces. Door zaken op een eenduidige en gestandaardiseerde manier vast te leggen kunnen de gegevens door verschillende organisaties meervoudig gebruikt worden.

Denk je mee MedMij?
MedMij ontwikkelt producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. De afgelopen periode zijn zibs vertaald naar technische modellen in HL7 FHIR en is de toepassing hiervan beschreven in een functioneel en technisch ontwerp. Het functionele en technische ontwerp met de daarbij behorende HL7 FHIR-specificaties staan nu ter review in de openbare consultatie.

Je kunt tot 17 juni 2019 reageren. Op de consultatiepagina op MedMij.nl vind je een overzicht met daarin de links naar waar je de specificaties kunt bekijken. Tevens staat erin vermeld hoe je jouw reviewcommentaar achter kunt laten in onze reviewtool en de bijbehorende feedbackprocedure.

Meer informatie
Heb je vragen over de MedMij-specificaties voor de Basisgegevens Langdurige zorg, dan kun je contact opnemen via ln.jimdemnull@ofni.

Delen