Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Graag jouw feedback op de MedMij-specificaties voor het sturen van beelden

07 januari 2019

Vanaf 7 januari 2019 staan de MedMij-specificaties voor het sturen van beelden vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) in openbare consultatie. Hierbij maakt, ontvangt, scant of download de patiënt één of meerdere beelden en stuurt deze vanuit een PGO naar een zorgverlener. Dit kunnen beelden zijn als röntgenfoto’s, MRI-scans en zelfgemaakte foto’s van bijvoorbeeld een allergische reactie. Het gaat altijd om materiaal dat de patiënt in bezit heeft en deelt met een zorgverlener. Op onze consultatiepagina vind je een overzicht met daarin de links naar de specificaties. Feedback geven kan tot 21 februari 2019.

Samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en ICT-leveranciers ontwikkelt MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom geeft MedMij iedereen de gelegenheid om feedback te geven via ‘openbare consultatie’.

Het sturen van een beeld
MedMij streeft ernaar patiënten/burgers in een PGO te laten beschikken over hun gezondheidsgegevens en deze te delen met zorgverleners. Het kunnen uitwisselen van beelden is daarin een belangrijk onderdeel. Een foto zegt niet voor niets meer dan duizend woorden. Met de MedMij-specificaties kan de patiënt een foto ook delen met zijn zorgverleners.

De volgende aspecten van de standaard ‘Beelden’ zijn gespecificeerd:
• Een standaard voor het versturen van beelden vanuit een PGO richting een zorgverlener
• Een set van procesafspraken over de communicatie tussen zorgverlener en cliënt
• Mogelijkheid om een (korte) begeleidende tekst bij het beeld op te stellen

De afgelopen periode hebben wij deze use case vertaald naar technische modellen in HL7 FHIR en is de toepassing hiervan beschreven in een functioneel en technisch ontwerp. Het functionele en technische ontwerp met de daarbij behorende HL7 FHIR specificaties staan nu ter review in de openbare consultatie.

Denk je mee met MedMij?
Wij nodigen jou hierbij van harte uit om feedback te geven de MedMij-specificaties voor het versturen van beelden vanuit een PGO. Dit kan tot en met 21 februari 2019. Op onze consultatiepagina vind je een overzicht met daarin de links naar waar je de specificaties kunt bekijken. Tevens staat erin vermeld hoe je jouw reviewcommentaar achter kunt laten in onze reviewtool en de bijbehorende feedbackprocedure.

Meer informatie:
Heb je vragen over de standaarden die onderdeel zijn van het MedMij-stelsel, dan kun je contact opnemen via ln.jimdemnull@nedraadnats

Delen