Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Graag jouw feedback over de MedMij specificaties voor de Basisgegevens GGZ

24 september 2018

Vanaf 24 september 2018 staan de MedMij-specificaties behorende bij de Basisgegevens GGZ in openbare consultatie. Op de consultatiepagina op MedMij.nl vind je een overzicht met daarin de links naar de bijbehorende specificaties. Feedback geven kan tot 22 oktober.

Samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en ICT-leveranciers ontwikkelt MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom geven wij iedereen de gelegenheid om feedback te geven via ‘Openbare Consultatie’.

Basisgegevens GGZ
MedMij streeft ernaar om mensen die dat willen in een persoonlijke gezondheidsomgeving te laten beschikken over hun gezondheidsgegevens. Voor de GGZ gebruikt MedMij de Basisgegevens GGZ die binnen het programma VIPP GGZ (@PATIENTconnect) is vastgesteld. De Basisgegevensset GGZ bestaat uit een selectie zorginformatiebouwstenen (zibs) zoals behandelaanwijzing en vrijheidsbeperkende maatregelen. Zorginformatiebouwstenen worden gebruikt om inhoudelijke – niet technische – afspraken vast te leggen voor het standaardiseren van de informatie die wordt gebruikt in het zorgproces. Door zaken op een eenduidige en gestandaardiseerde manier vast te leggen kunnen de gegevens door verschillende organisaties meervoudig gebruikt worden.

De afgelopen periode zijn de zorginformatiebouwstenen vertaald naar technische modellen in HL7 FHIR en is de toepassing hiervan beschreven in een functioneel en technisch ontwerp. Het functionele en technische ontwerp met de daarbij behorende HL7 FHIR specificaties staan nu ter review in de openbare consultatie.

Denk je mee MedMij?
Vanaf 24 september 2018 zijn de MedMij-specificaties bij de Basisgegevens GGZ beschikbaar voor openbare consultatie. Wij nodigen je van harte uit om jouw feedback hierop te geven. Dit kan tot 22 oktober 2018. Op de consultatiepagina op MedMij.nl vind je een overzicht met daarin de links naar waar je de specificaties kunt bekijken. Tevens staat erin vermeld hoe je jouw reviewcommentaar achter kunt laten in onze reviewtool en de bijbehorende feedbackprocedure.

Meer informatie:
Heb je vragen over de standaarden die onderdeel zijn van het MedMij-stelsel, dan kan je contact opnemen via ln.jimdemnull@nedraadnats

Delen