Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Graag uw feedback op de MedMij patiëntspecificaties voor de Basisgegevensset Zorg

01 juni 2017

Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom geven wij iedereen de gelegenheid om feedback te geven via openbare consultatie. Op 18 mei zijn we gestart met de Governance en Eisen standaarden en op 19 juni zijn we gestart met Basisgegevensset Zorg (BGZ). Op de consultatiepagina op MedMij.nl vindt u een overzicht van alle beschikbare open consultaties, met daarin de open consultatie omtrent de MedMij FHIR profielen voor de BGZ.

Basisgegevensset Zorg
Dit jaar streeft MedMij ernaar om patiënten/burgers in hun persoonlijke gezondheidsomgeving te laten beschikken over een samenvatting van hun gezondheidsgegevens. Dit doen we op basis van de BGZ die binnen het programma Registratie aan de Bron is ontwikkeld. De BGZ bestaat uit 26 onderdelen, waaronder bijvoorbeeld tabaksgebruik en wilsverklaring maar ook de contactpersoon en de woonsituatie. Dit is de eerste uitbreiding van gezondheidsgegevens die MedMij geschikt maakt om uit te wisselen met patiënten/burgers. De komende periode wordt eraan gewerkt om nog meer informatie geschikt te gaan maken voor uitwisseling.

In de BGZ is alles gedefinieerd op basis van zorginformatiebouwstenen, ook wel ZIB’s genoemd. Door zaken op een eenduidige en gestandaardiseerde manier vast te leggen kunnen de gegevens door verschillende organisaties meervoudig gebruikt worden.

De BGZ hebben we samen met experts uit het veld gereed gemaakt om te ontsluiten naar persoonlijke gezondheidsomgevingen. Dit hebben we gedaan door aan deze reeds bestaande standaard technische specificaties toe te voegen, zodat de informatie ook ontvangen kan worden in een persoonlijke gezondheidsomgeving.

Denkt u mee MedMij?
Vanaf 19 juni 2017 zijn de MedMij-specificaties bij de BGZ beschikbaar voor openbare consultatie. Wij nodigen u van harte uit om uw feedback hierop te geven. Dit kan tot 4 augustus 2017. Op de consultatiepagina op MedMij.nl vindt u de link naar de MedMij-specificaties BGZ. Het document heeft de naam ‘MedMij FHIR profielen BGZ’. Tevens staat erin vermeld hoe u uw reviewcommentaar achter kunt laten, via onze reviewtool BITS en de bijbehorende feedbackprocedure.

Meer informatie:
Heeft u vragen over de MedMij Standaarden, onderdeel van het MedMij Afsprakenstelsel, dan kunt u contact opnemen met Irene van Duijvendijk.

Delen