Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Grote behoefte aan inzage in gezondheidsgegevens

31 augustus 2017

Patiënten willen graag gebruik maken van patiëntportalen van ziekenhuizen voor het inzien van medische gegevens, zo blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Patiëntenfederatie Nederland. De voornaamste redenen om een ziekenhuisportaal te (willen) gebruiken zijn: het bekijken van labuitslagen, het inzien van het eigen medicatieoverzicht, het maken van afspraken of het maken van een e-consult met de medisch specialist.

Een patiënt over zijn patiëntenportaal: “Alles is snel beschikbaar. Ik krijg een mailtje om mij er op te wijzen dat er nieuwe informatie is, het werkt functioneel fijn. Daarnaast kan ik ook mijn eigen medische historie bijhouden en uploaden, kijk- en printmogelijkheid wordt geboden.”

In de praktijk echter maakt slechts één op de vijf patiënten daadwerkelijk gebruikt van een ziekenhuisportaal. Dat komt doordat patiënten vaak niet weten dat een ziekenhuis een patiëntenportaal heeft, of doordat een ziekenhuis nog geen portaal heeft. Het blijkt dat zorgverleners een patientenportaal nog maar weinig aanbevelen aan hun patiënten en dat meer dan 50% van de ziekenhuizen nog geen portaal beschikbaar heeft. Daarom is de vereniging van ziekenhuizen NVZ begonnen met het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP).

MedMij is blij met de grote behoefte van patiënten aan inzage in met name labuitslagen en medicatie. Mark Elstgeest, programmamanager van MedMij: “De wens van patiënten om meer regie te kunnen voeren over hun gezondheidsgegevens komt uit dit onderzoek duidelijk naar voren. Het programma VIPP levert een grote bijdrage aan het ontsluiten van patiëntendossiers in ziekenhuizen en de implementatievragen die daarbij opdoemen. Uiteindelijk denken we dat patiëntportalen een tussenstap zijn richting het verzamelen van alle gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving.”

Bekijk voor het gehele overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten de infographic op de website van Patiëntenfederatie Nederland.

Delen