Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Helemaal bij MedMij-ontbijt leveranciers editie, op 12 oktober 2017

05 oktober 2017

ICT-dienstenleveranciers van de MedMij-werkgroep ‘Gegevensuitwisseling’, deelnemers van de marktconsultatie MedMij Afsprakenstelsel en van Zelfzorg Ondersteund zijn uitgenodigd voor een ‘Helemaal bij MedMij-ontbijt’ op 12 oktober 2017. Tijdens dit ontbijt ontvangen de leveranciers informatie over onder andere versie 0.3 van het MedMij Afsprakenstelsel.

Hoort u bij de betrokken ICT-dienstenleveranciers maar heeft u, of uw organisatie, geen uitnodiging ontvangen voor het ‘Helemaal bij MedMij-ontbijt, leveranciers editie’ op 12 oktober? Stuur dan een mail aan ln.jimdemnull@dlihcsereev.s. Sylvia neemt dan contact met u op. Ook voor andere vragen rondom MedMij-leveranciersbetrekkingen kunt u Sylvia Veereschild benaderen.

Behoort u niet tot de doelgroep, maar heeft u wel interesse? Dit onderwerp komt ook aan bod tijdens de MedMij-bijeenkomst van 21 november aanstaande. Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst van 21 november? Meldt u zich aan voor de MedMij-nieuwsbrief via de website. U ontvangt dan nadere informatie.

Delen