Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Help mee met de technische beproeving van Authenticatie binnen het MedMij Afsprakenstelsel

07 april 2020

We ontwikkelen het MedMij Afsprakenstelsel continu door. Nieuwe functionaliteiten en gegevensdiensten worden binnen het programma PROVES technisch beproefd. Bevindingen en aanbevelingen uit de beproeving worden gebruikt om het afsprakenstelsel en de gegevensdiensten verder te verbeteren.

Elektronische Toegangsdiensten stelsel 

Vanaf eind april 2020 gaan we het gebruik van authenticatiemiddelen uit het Elektronische Toegangsdiensten stelsel (ETD-stelsel) binnen MedMij beproeven. Het ETD biedt een uniforme set van standaarden, afspraken en voorzieningen voor de geautoriseerde toegang tot digitale diensten. 

Op basis van zogenaamde polymorfe pseudoniemen kunnen zorggebruikers zich met één authenticatiemiddel authenticeren in hun PGO en bij hun zorgaanbieders (hier vind je meer informatie).

Help mee in de Proof of Concept 

Voor deze technische beproevingen zijn we op zoek naar partijen die binnen deze Proof of Concept (PoC) de rol van dienstverlener persoon (DVP), de rol van authenticatiedienst (AD) of de rol van herkenningsmakelaar (HM) willen invullen. Tijdens de PoC krijg je ondersteuning vanuit het programma PROVES op het gebied van architectuur en projectmanagement. Voor deelnemers van de PoC wordt een kleine financiële tegemoetkoming beschikbaar gesteld.

Deelname en aanmelden

Je kunt deelnemen aan de PoC door jezelf aan te melden bij Carlos Villa Baars, projectleider Proof of Concepts, via ln.zvzvnull@sraab.alliv.solrac. De technische beproevingen zullen in de periode van eind april/begin mei tot en met september 2020 plaatsvinden. Deelname zal zijn vanaf eind april/begin mei tot en met september. In oktober en november schrijven wij de eindrapportages waar jullie alleen nog door ons benaderd worden indien wij aanvullende vragen hebben over opgeleverde  testrapportage. Geef bij je aanmelding aan naar welke rol je voorkeur uit gaat: DVP, AD of HM.

We ontvangen je aanmelding graag uiterlijk dinsdag 21 april aanstaande.

Dit bericht op MedCom

Delen