Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Help mee met de technische beproeving van het MedMij Afsprakenstelsel

01 juli 2019

Het MedMij Afsprakenstelsel en de gegevensdiensten worden continu doorontwikkeld. Beide worden binnen het programma PROVES technisch beproefd middels een Proof of Concept. Bevindingen en aanbevelingen uit de beproeving worden gebruikt om het Afsprakenstelsel en de Informatiestandaarden verder te verbeteren.

In de komende maanden willen we graag de volgende gegevensdiensten beproeven:

  • Delen van beelden vanuit de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)
  • Sturen van gegevens in PDF/A vanuit de PGO

Voor deze technische beproeving zijn we op zoek naar partijen die binnen deze Proof of Concept de rol van PGO en resource server willen invullen. De use case vanuit patiëntenperspectief is als volgt: een patiënt stuurt vanuit zijn of haar PGO beelden of een PDF-bestand naar de zorgaanbieder (conform het MedMij Afsprakenstelsel). De resource server ontvangt deze beelden en toont ze in een XDS-viewer. Tijdens de PoC krijg je ondersteuning vanuit het programma PROVES op het gebied van architectuur en projectmanagement. Voor deelnemers aan de Proof of Concept is een kleine financiële tegemoetkoming beschikbaar.

Deelnemen

Om deel te nemen aan de Proof of Concept kun je je aanmelden bij Quinten van Geest, projectleider Proof of Concepts via ln.zvzvnull@tseeg. Vermeld in je aanmelding welke rol je wenst te vervullen.

We ontvangen je aanmelding graag uiterlijk 16 september. 

Delen