Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Help mee met het technisch beproeven van Abonneren en Notificeren binnen het MedMij Afsprakenstelsel

07 april 2020

We ontwikkelen het MedMij Afsprakenstelsel continu door. Nieuwe functionaliteiten en gegevensdiensten worden binnen het programma PROVES technisch beproefd. Bevindingen en aanbevelingen uit de beproeving worden gebruikt om het afsprakenstelsel en de gegevensdiensten verder te verbeteren.

Abonneren en Notificeren

Vanaf mei gaan we het gebruik van Abonneren en Notificeren binnen MedMij beproeven. Een Abonnement is in deze een overeenkomst tussen een zorgaanbieder en een zorggebruiker voor het (mogen) leveren van notificaties door Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) aan Dienstverlener Persoon (DVP). Het betreft vooralsnog abonnementen die betrekking hebben op gegevensdiensten die zijn gebaseerd op de use-case verzamelen (dus niet op de use-case delen).

We willen de nieuwe functionaliteit (zie figuur 1 voor concept architectuurplaat) beproeven voor twee verschillende DVZA configuraties (xIS en XDS-based).

Abonneren Notificeren architectuurplaat

Help mee in de Proof of Concept 

Voor deze technische beproevingen zijn we op zoek naar partijen die binnen deze Proof of Concept (PoC) de rol van dienstverlener persoon (DVP) en de rol van dienstverlener zorgaanbieder (DVZA-XIS en DVZA-XDS) op zich willen nemen. Bij aanvang van de PoC organiseren we een kick-off om verder te verdiepen in de functionaliteit Abonneren en Notificeren. Tijdens de PoC krijg je ondersteuning vanuit het programma PROVES op het gebied van architectuur en projectmanagement. Voor deelnemers van de PoC wordt een kleine financiële tegemoetkoming beschikbaar gesteld.

Deelname en aanmelden

Je kunt deelnemen aan de PoC door jezelf aan te melden bij Carlos Villa Baars, projectleider Proof of Concepts, via ln.zvzvnull@sraab.alliv.solrac. De technische beproeving zal plaatsvinden in de periode mei tot en met augustus 2020. Deelname zal zijn vanaf de kick-off in mei tot en met september. In oktober en november schrijven wij de eindrapportages waar jullie alleen nog door ons benaderd worden indien wij aanvullende vragen hebben over je opgeleverde testrapportage. Geef bij je aanmelding aan naar welke rol je voorkeur uit gaat: DVP, DVZA-XIS of DVZA-XDS. 

We ontvangen je aanmelding graag uiterlijk dinsdag 21 april aanstaande. 

Dit bericht op MedCom

Delen