Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Help mee met het technisch beproeven van Vrijwillig Machtigen

04 mei 2021

Binnen MedMij beproeven we nieuwe functionaliteiten en gegevensdiensten met behulp van Proof of Concepts (PoC’s). Deze PoC’s helpen bij het verbeteren van het MedMij Afsprakenstelsel en bij de doorontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). We zoeken nu MedMij-deelnemers en XIS-leveranciers die vanaf mei mee willen doen aan de PoC Vrijwillig Machtigen via de toegangsverleningsservice (TVS).

Vrijwillig Machtigen

Bij Machtigen verleent de gebruiker (machtigingsverlener) een vertegenwoordigingsbevoegdheid aan een ander (de gemachtigde), om namens de gebruiker bepaalde rechtshandelingen te verrichten. Zo kan een gebruiker bijvoorbeeld iemand anders machtigen om zijn/haar gegevens in een PGO in te zien of te beheren. De doelstelling van de PoC Vrijwillig Machtigen is het technisch beproeven van deze (vrijwillige) machtigingsfunctie (via TVS).

Deelname 

Voor de PoC Vrijwillig Machtigen zijn we op zoek naar één of meerdere leveranciers die de volgende rollen vervullen:

  • Dienstverlener in het persoonsdomein (DVP)
  • Dienstverlener in het zorgaanbiedersdomein (DVZA)
  • XIS-leverancier

Bij aanvang van de PoC organiseren we een kick-off waarin we ons gezamenlijk verder verdiepen in de functionaliteiten. Tijdens de PoC biedt PROVES, een programma dat op verzoek van Stichting MedMij de werking van MedMij in de praktijk toetst, ondersteuning op het gebied van architectuur en projectmanagement. Voor deelnemers aan de PoC is een financiële tegemoetkoming beschikbaar.

Tijdslijn en aanmelden

De beproeving start vanaf mei 2021 met een doorlooptijd van zes maanden. Aanmelden voor deelname kan door een bericht te sturen naar projectleider Carlos Villa Baars via ln.zvzvnull@sraab.alliv.solrac.

Geef bij je aanmelding aan welke rol je wilt vervullen: DVP- of DVZA- of XIS-leverancier. Aanmelden kan tot uiterlijk 18 mei aanstaande. 

Delen