Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Hoe zit het met de veiligheid en privacy binnen MedMij?

31 augustus 2017

Veiligheid en privacy krijgen binnen MedMij de hoogst mogelijke aandacht. Om beiden te borgen, staan een aantal uitgangspunten en ontwerpprincipes aan de basis van het MedMij Afsprakenstelsel. Deze zijn toegelicht in de factsheet ‘Vertrouwen, veiligheid en privacy’. Hierin kunt u ook lezen hoe de gekozen ontwerpprincipes in een architectuurmodel passen. Versie 0.1 van dit architectuurmodel is gereed en de rest van het jaar wordt hard gewerkt aan een finale versie, waarin ook de afspraken rondom privacy en veiligheid meer vorm krijgen.

Wat zijn de afspraken rondom identificatie, authenticatie en autorisatie?

Andere belangrijke MedMij-onderwerpen zijn identificatie, authenticatie en autorisatie. In de bijbehorende factsheet vertellen wij u onder andere meer over de afspraken die MedMij opstelt voor inloggen en identificatie ten behoeve van gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieder en patiënt. Daarnaast komt het Burgerservicenummer aan bod en welke partijen verantwoordelijk zijn voor identificatie en authenticatie aan de hand van dat nummer.
Tenslotte kunt u een aantal relevante termen terugvinden in een begrippenlijst.

Beide factsheets kunt u nu downloaden op de pagina MedMij in de praktijk (tab ‘Doe mee’).
De directe downloads:
Factsheet ‘Vertrouwen, privacy en veiligheid’
Factsheet ‘Identificatie, authenticatie en autorisatie’

Delen