Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Internationale interesse voor MedMij

19 december 2017

Sinds de eHealth Week in Amsterdam (2016) heeft Nederland zijn naam gevestigd als gidsland voor ‘patient empowerment’ via digitale zorg. Het vraagstuk: hoe geef je patiënten toegang tot en regie over hun gezondheidsgegevens, speelt ook in andere Europese lidstaten. Op diverse podia presenteerde Secretaris Generaal van het ministerie van VWS Erik Gerritsen in 2017 de ‘Dutch approach’: samenwerken aan een vruchtbare bodem en het creëren van een goed klimaat via programma’s als MedMij. Internationaal blijkt er veel interesse voor MedMij. De integrale aanpak, de publiek-private samenwerking, het betrekken van patiënt en softwareleveranciers, een afsprakenstelsel en standaarden om veilige en betrouwbare uitwisseling te regelen zodat mensen daadwerkelijk regie hebben over hun gegevens, zijn stuk voor stuk dingen waar Nederland zijn eigen unieke aanpak in heeft.

Om uit te leggen wat MedMij precies is, hebben we een video geproduceerd die inmiddels beschikbaar is in Engels, Duits, Frans en zelfs Japans. En deze internationale vertalingen zijn geen overbodige luxe gebleken. MedMij was onderdeel van het programma van de eHealth Week in Malta. Het ministerie heeft de Engelstalige video tijdens een ontmoeting in september met de Europese Commissie (DG SANTE én DG CONNECT) getoond. En ook in november op de MEDICA in Düsseldorf, een van de grootste internationale beursen voor de medische industrie, werd de Nederlandse aanpak via MedMij gepresenteerd. De reacties zijn onverdeeld positief en dit heeft geresulteerd in nauwe samenwerking vanuit het ministerie met o.a. Estland, België en enkele Scandinavische landen. Er is bijvoorbeeld uitwisseling met het Vlaamse Vitalink, het platform waar ruim 6 miljoen Vlaamse burgers patiëntgegevens zoals medicatie en vaccinaties kunnen inzien.

Last, but not least, stond in november MedMij ook op het ‘7th World Health Conference’, in Matsumoto City, Japan met twee keynotes. Daarnaast was er in Tokyo gelegenheid om, gefaciliteerd door de Nederlandse Ambassade, te spreken met enkele vooraanstaande wetenschappers. Personal Health Records, zoals persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) in de internationale context worden genoemd, worden ook in Japan gezien als een belangrijk middel voor betere zorg en meer gezondheid in een sterk vergrijzende samenleving. In Japan lopen al enkele pilots en met grote interesse kijkt men naar Europa.

Waarom is internationale aansluiting nu zo belangrijk? Om te beginnen baseert MedMij zich waar mogelijk op internationale standaarden. Bovendien zal de onvermijdelijkheid van het MedMij Afsprakenstelsel versterkt worden doordat andere lidstaten hun eigen equivalenten  van het stelsel invoeren. Op basis van de contacten van afgelopen jaar is de conclusie dat de ontwikkelingen gelijk oplopen en dat ‘patient access’ is here to stay.

Delen