Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

INTERVIEW: ‘Patiënt die dat wil, hoort regie over zijn gegevens te hebben’

22 februari 2019

Rob de Vries was tot voor kort huisarts én is een groot voorstander van MedMij. Een zeldzame combinatie, merkt hij. “Volgens mij weet een groot deel van de huisartsen niet precies wat een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) inhoudt”, aldus De Vries, die ook huisartsopleider was, in de nieuwe ICT&Health Magazine. “En bij de artsen die het wel weten, is veel weerstand.”

Veel weerstand komt voort uit onwetendheid, denkt de voormalige huisarts uit Voorschoten.
“Ze weten niet precies wat er gaat gebeuren, zijn bang voor extra werk. En een deel is huiverig om hun gegevens open te stellen. Ook onder het mom van privacy. Terwijl dat in mijn ogen geen issue zou moeten zijn. Het MedMij Afsprakenstelsel voorziet in een veilige uitwisseling van gegevens. En zodra de patiënt zijn gegevens in beheer heeft, is het niet meer de verantwoordelijkheid van de zorgverlener.”

Of er naast het beroepsgeheim van de zorgverlener ook een soort van patiëntgeheim
moet komen, bijvoorbeeld om de patiënt te beschermen tegen commerciële partijen, is
volgens De Vries een discussie apart. “Ik heb daar best interessante discussies over met collega’s. En
uiteindelijk is mijn punt altijd: het gaat hier om gegevens van de patiënt. En daar horen ze ook, als
die patiënt dat wil.”

Lees hier het volledige interview met Rob de Vries

Delen