Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

InZicht-regeling aangepast en opnieuw gepubliceerd

13 mei 2020

De in september vorig jaar gepubliceerde regeling InZicht – Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg – is op enkele punten aangepast en donderdag 30 april opnieuw gepubliceerd in de Staatscourant.

InZicht is gericht op zorgorganisaties in de care (VVT en Gehandicaptenzorg). Tot nu toe blijkt in de zorg, van ziekenhuis tot wijkverpleging, verpleeghuis, huisartsen, gehandicaptenzorg, dat de noodzakelijke informatie wel wordt vastgelegd, maar zelden wordt gedeeld met de ‘volgende’ zorgverlener in het zorgnetwerk van de cliënt, laat staan met de cliënt zelf. De regeling heeft als doel om veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling te versnellen.

MedMij verplicht
Een van de modules in InZicht is de module PGO. Dit is een verplichte module, wat betekent dat de instellingen die subsidie aanvragen, hun ICT-systemen moeten laten aansluiten op MedMij. Het gaat in deze module om de uitwisseling van de BgLZ (Basisgegevens Langdurige Zorg) en PDF/A.

Nieuw is dat de BgGGZ (Basisgegevensset GGZ) is toegevoegd als extra, optionele gegevensset, zodat GGZ-instellingen die geen gebruik kunnen van de ViPP GGZ regeling, ook mee kunnen doen aan InZicht. Voor GGZ-cliënten in de langdurige zorg is het wenselijk om deze gegevensset op te nemen, die het beste aansluit op de zorg die aan deze doelgroep wordt geleverd.

Extra tijd
Ten opzichte van de eerder gepubliceerde regeling is de einddatum met een jaar verlengd. De inschrijvers hebben hierdoor dus t/m 31 december 2022 tijd om de modules af te ronden. Deze aanpassing is meegenomen in de nieuwe versie en hiermee wordt ook de inschrijfdatum met een jaar verlengd (t/m 1 september 2021).

Meer weten over de regeling? Ga direct naar meer informatie over de regeling InZicht op de website van DUS-I of bekijk de complete tekst van de Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg op Overheid.nl.

Delen