Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Is 2018 het jaar van de waarheid?

21 december 2017

Door Mark Elstgeest, programmamanager MedMij

MedMij heeft grote ambities voor 2018. Gegevensuitwisseling volgens MedMij gaat live in het nieuwe jaar. We werken met veel partners in de zorg hard om deze ambities waar te maken. Het zijn geen wilde ambities, maar het komt voort uit een nieuw programmaplan voor 2018 en resultaten uit 2017 waar we op voortbouwen.

Drijfveer

Waarom deden we MedMij ook weer? Gezondheidsgegevens zijn vaak op meerdere plekken opgeslagen. Denk aan ziekenhuizen, de huisarts, het consultatiebureau, de gemeente, de sportschool, de apotheek, en ga zo maar door. Tot nu toe ontbrak de mogelijkheid al deze gegevens overzichtelijk op één plek bijeen te brengen. En om deze zelf veilig te kunnen delen. MedMij gelooft in de komst van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s), waar je al je gezondheidsgegevens op één plek kan inzien, beheren en delen. Alles in één duidelijk overzicht. Dat geeft rust, vertrouwen en regie. MedMij laat de komst van PGO’s aan de markt over, maar creëert de randvoorwaarden om dit veilig, verantwoord en betaalbaar te kunnen doen. Daar zetten we nog een aantal belangrijke stappen voor.

Beheerorganisatie afsprakenstelsel

Een belangrijke spil is het MedMij Afsprakenstelsel. Uitgangspunt is dat ICT-leveranciers van zorgaanbieders en PGO-leveranciers, de partijen die gegevens uitwisselen, deelnemer worden van het afsprakenstelsel. We realiseren dit stelsel en brengen het beheer ervan in 2018 onder bij een beheerorganisatie. Er komt een MedMij-loket, waar partijen zich kunnen melden om “MedMij proof” te worden en op weg worden geholpen met praktische antwoorden en instrumenten. Bovendien ziet de beheerorganisatie erop toe dat afspraken door de deelnemers worden nagekomen.

Technische beproeving in PROVES

Om het afsprakenstelsel te kunnen laten werken, zijn technische specificaties en spelregels nodig, bijvoorbeeld hoe we de gegevensuitwisseling nu precies veilig willen organiseren. En hoe we omgaan met onderwerpen als authenticatie en een zorgaanbiedersadresboek. We kunnen daar alleen ervaring mee opdoen als we dit technisch beproeven. MedMij is sinds dit najaar mede-opdrachtgever en gedreven deelnemer aan een brede Proof of concept, genaamd PROVES. De resultaten uit deze beproeving zullen landen in een nieuwe versie van het MedMij Afsprakenstelsel en komen voor iedereen in de markt beschikbaar.

Impulsfinanciering voor PGO’s en ontsluiting xIS’en

De kaders voor impulsfinanciering, die in de tweede helft van 2018 en in 2019 de komst van PGO’s moet gaan stimuleren, staan. In het persoonsdomein komt er tijdelijke impulsfinanciering voor persoonlijke gezondheidsomgevingen die toetreden tot het afsprakenstelsel (of werken met een toetreder voor dit specifieke doel), waarbij zorggebruikers in 2018 beschikken over tenminste de gegevens van hun huisarts, ziekenhuis en medicatiegegevens. Daarnaast kunnen zij ook zelfmeetgegevens uitwisselen met hun zorgverleners. Deze eerste minimale set wordt in 2019 uitgebreid met gegevens uit andere domeinen.
Aan de kant van zorgaanbieders zullen gezondheidsgegevens van huisartsen, apothekers en ziekenhuizen richting de individuele persoon (zorggebruiker) ontsloten moeten worden. Dit vraagt om aanpassingen in informatiesystemen van zorgaanbieders en om aansluiting bij het afsprakenstelsel van MedMij. Om dit in 2018 te versnellen werkt MedMij in samenwerking met zorgverzekeraars en overheid ook hiervoor een tijdelijke impulsfinanciering uit.

Gegevensstandaarden ontwikkelen en implementeren

In 2016 ontwikkelde MedMij al vier standaarden aan de hand van de Basisgegevensset Zorg (BgZ). In 2017 is de gehele BgZ gereed gemaakt voor gegevensuitwisseling. We maken samen met de markt afspraken over de implementatie hiervan. En we gaan standaarden doorontwikkelen en nieuwe gegevensstandaarden opleveren samen met de zorgsector en ICT-leveranciers.

Samen MedMij implementeren

Wat kunnen zorgverleners en potentiële deelnemers aan MedMij doen om de implementatie op te starten? MedMij kan niet implementeren achter de voordeur van elke zorgverlener, maar heeft wel een stappenplan opgesteld. MedMij denkt mee over de plannen en geeft ondersteuning om dit van de grond te krijgen. We willen daar in 2018 een flinke boost aan geven.

Al met al mooie ambities. Laten we ze samen waarmaken.
Ik wens je fijne feestdagen en een mooi en gezond 2018, samen MedMij.

Mark Elstgeest
Programmamanager MedMij

Delen