Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Kennismaken met PGO on Air 

10 maart 2020

De bijeenkomst Kennismaken met PGO on Air op 17 april gaat gewoon door, maar dan wel digitaal. Passend bij deze tijd én bij de boost die digitale zorg tijdens deze coronacrisis krijgt.

In de update die (kandidaat-)deelnemers in maart van ons ontvingen stond een uitnodiging voor een kennismaking met PGO on Air, met als hoofdvraag voor die bijeenkomst: Hoe kunnen de MedMij PGO-leveranciers en PGO on Air elkaar helpen? Het is duidelijk dat een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is, maar uitstel is geen optie. De uitdaging om van PGO’s een succes te maken is alleen maar urgenter geworden.

De exacte invulling is nog niet gereed, maar wij hopen dat je vrijdagmiddag 17 april vrij houdt in je agenda. Wil je je nog aanmelden? Doe dat dan snel via ln.eitaredefnetneitapnull@taairaterces. Dan kunnen we bij de voorbereidingen rekening houden met het aantal deelnemers.

Hieronder nogmaals de uitnodiging.

Tijdens de Deelnemersraad afgelopen december kwam de vraag hoe PGO-leveranciers en PGO on Air elkaar kunnen helpen aan de orde. Hierover gaan Sonja Kersten (kwartiermaker) en Maartje van Boekel (strategisch communicatieadviseur) van PGO on Air op vrijdag 17 april aanstaande graag met leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) in gesprek.

PGO-leveranciers hebben vanzelfsprekend belang bij meer bekendheid en gebruik van PGO’s. Terwijl er fors aan gewerkt wordt, is er ook de harde realiteit dat nog niet veel gegevens kunnen worden uitgewisseld. En dat heeft consequenties voor de aanpak en de inhoud van het programma PGO on Air.

PGO on Air

PGO on Air kent een programmatische aanpak. Patiëntenfederatie Nederland is kartrekker van PGO on Air. Maar we kunnen PGO’s alleen ‘laten vliegen’ als er een alliantie van partijen ontstaat die een grote betrokkenheid kennen bij het vergroten van het gebruik van PGO’s. Hierbij kun je denken aan (potentiële) gebruikers, zorgverleners, zorgaanbieders en natuurlijk ook aan MedMij en het ministerie van VWS. Samen met deze alliantiepartners gaat PGO on Air er de komende periode voor zorgen dat er meer bekendheid komt over hoe je met een PGO je medische gegevens kunt bijhouden. Waar PGO on Air ook mee aan de slag gaat, is het ophalen van ervaringen om de PGO’s te kunnen doorontwikkelen, gebruikers te helpen kiezen uit de beschikbare PGO’s met MedMij-label en het vergroten van kennis en vaardigheden over PGO-gebruik voor zowel gebruikers als zorgverleners.

Delen van ervaringen

Het lijkt ons daarom waardevol om met elkaar in gesprek te gaan over de volgende onderwerpen: Welke ervaringen kun je nu al delen van PGO-gebruikers? Welke andere informatie wil je als leverancier delen met PGO on Air? Tegen welke knelpunten loop je aan? Welke horizon zie je voor je? Wat kan jij PGO on Air bieden? Wat verwacht je van PGO on Air? Deze en andere vragen zullen op een interactieve manier aan bod komen tijdens dit directeurenoverleg. 

Praktische informatie

Op vrijdag 17 april, van 14.00 tot 16.30 uur organiseren we een digitaal directeurenoverleg voor DVP-leveranciers mét een MedMij-label.

Wil je bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Stuur dan voor 31 maart een e-mail naar: Maartje van Boekel, via ln.eitaredefnetneitapnull@taairaterces 

Graag tot dan!

Delen