Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Kick-off technische beproevingen voor VIPP OPEN

25 juli 2019

Woensdag 24 juli vond een kick-off plaats van een nieuwe Proof of Concept vanuit het PROVES-programma. In de komende maanden gaat PROVES met leveranciers een aantal MedMij-informatiestandaarden technisch beproeven in het kader van de VIPP OPEN-regeling. Het doel van de Proof of Concept is om deze informatiestandaarden vanuit de bronsystemen van zorgaanbieders in de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) te tonen.

De Proof of Concept bestaat uit het technisch beproeven van het verzamelen van huisartsgegevens, labuitslagen, overgevoeligheden en afspraken. Deze MedMij-informatiestandaarden zijn randvoorwaardelijk voor OPEN, de VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional)-regeling voor de eerstelijnszorg. Het doel van de regeling is om informatie-uitwisseling tussen patiënten en huisartsen te stimuleren. Deelname aan MedMij is hierin verplicht.

Eind oktober leveren de leveranciers de testrapportage op met de bevindingen die ze gedurende het traject tegenkomen. Deze bevindingen worden besproken met MedMij en Nictiz, waarna PROVES een eindrapportage oplevert. De bevindingen kunnen leiden tot verbeteringen aan het afsprakenstelsel en informatiestandaarden.

De leveranciers van PGO’s die meedoen aan de Proof of Concept zijn Drimpy, Ivido en Healpt. Aan de zorgaanbiederskant doen de leveranciers PharmaPartners en MicroHIS. Ook het LSP doet mee aan de Proof of Concept. Door deelname aan de Proof of Concept doen de leveranciers ervaring op met het implementeren van de informatiestandaarden.

Het doel van het PROVES-programma is om het MedMij Afsprakenstelsel te beproeven. De Proof of Concept maakt hier onderdeel van uit en levert waardevolle input van leveranciers voor het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden.

Delen