Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Killerfunctionaliteiten in een PGO

13 mei 2019

Tijdens de netwerkdag op 10 april jl. gaven kandidaat-deelnemers aan wat voor hen de ‘’killerfunctionaliteit’’ is in een PGO. Dezelfde vraag stelden we in een gezelschap van 25 medewerkers van de Patiëntenfederatie, het MedMij progammabureau, Nictiz standaarden, Bestuur Stichting MedMij, VWS, verzekeraars en patiënten. Dit minionderzoek (N=85) leverde het volgende op:

  1. Het belangrijkste in een PGO is Medicatie (overzicht).
  2. Het tweede is intelligente ondersteuning (AI) op jouw eigen data.

Daarna kregen zaken als afspraken maken, (directe) interactie met de zorgverlener en zelfmanagementtools hoge scores. Een groot deel van de gewenste functionaliteiten is gereed of al bij MedMij onderhanden. Er ligt ook een sterke uitdaging bij PGO leveranciers om hulp- en assistentietools te ontwikkelen.

Alle suggesties nemen we mee in de processen rondom de doorontwikkeling van het Afsprakenstelsel. Goed om te weten dat de meesten al gereed zijn, mee worden genomen in release 1.2 of vanuit een nieuwe standaard worden doorontwikkeld.

Score  Killer Functionaliteit in PGO
10,0 Lijn overstijgend medicatieoverzicht + vastleggen + delen
9,9 Gegevensuitwisseling patiënt–zorg geheel overzicht
8,8 Virtuele assistentie (AI) voor duiding (robot)
8,3 Afspraken maken (en wijzigen)
8,0 Zelfmanagement (tools / hulp)
8,0 Laagdrempelig aanmelden en gebruiken PGO
8,0 Chat lotgenoten
7,8 (directe) Interactie met zorgverlener
7,8 Herhaalmedicatie aanvragen
7,8 Inzicht risicoprofiel o.b.v. genotyping

 

 

Delen