Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Netwerkbijeenkomst voor Koplopers (to-be)

21 juni 2021

MedMij organiseert donderdag 1 juli 2021 van 14.00 tot 15.30 uur een digitale Koplopers-bijeenkomst voor zorgaanbieders en zorgverleners. Tijdens deze bijeenkomst delen we ter inspiratie graag ervaringen over implementatietrajecten en geven we jullie het laatste nieuws over de ontwikkelingen bij MedMij. Uiteraard is er ruimte om – in klein gezelschap – met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Wanneer ben ik een MedMij-Koploper?
Je bent een MedMij-Koploper als je de basis van het MedMij Afsprakenstelsel onder de knie hebt (en termen zoals DVP en DVZA niet nieuw meer voor je zijn). En als je graag aan de slag wilt óf wanneer je net aan de slag bent gegaan.

Wat kan ik verwachten van de Koplopersbijeenkomst?
Tijdens de bijeenkomst ontvangen jullie het laatste nieuws over de ontwikkelingen bij MedMij en worden jullie geïnspireerd om (verder) aan de slag te gaan met MedMij. Er is ruimte voor verdieping, vragen en voor uitwisseling van ideeën en tips onder elkaar.

Na een plenaire start volgen er 2 rondes met 2 workshops, zodat je meer te weten komt over diverse onderwerpen. Onze implementatieadviseur Renske Trul begeleidt de bijeenkomst.

Onze sprekers tijdens de plenaire sessies:
Plenaire sessie 1.
Netteke Koster is betrokken bij de livegang van CIR revalidatie waar ze ook een nieuw concept hebben beproefd. Zorgverleners gaven patiënten een kaartje met een voor de zorgaanbieder unieke QR-code. Door deze code te scannen, kwamen patiënten na inloggen in hun PGO direct bij de juiste zorgaanbieder terecht, waar ze vervolgens hun gegevens konden verzamelen. CIR heeft in mei met behulp van dit concept ruim 5% gebruik behaald over de hele patiëntpopulatie, zoals vereist in VIPP 5. Netteke neemt jullie verder mee in dit nieuwe concept en hoe dit bij CIR revalidatie is toegepast.

Plenaire sessie 2:
Renske Trul is implementatieadviseur en gaat vertellen over de ontwikkeling van een nieuwe online Toolkit voor het aansluiten bij MedMij. In die Toolkit zit alle verzamelde en gemaakte informatie van de afgelopen jaren, zoals handreikingen, infographics en video’s. Om zorgaanbieders en leveranciers beter te helpen hun weg hierin te vinden, wordt op dit moment de toolkit compleet omgebouwd naar een interactieve omgeving.

De vernieuwde Toolkit zal zorgaanbieders en later ook leveranciers, aan de hand meenemen door de te nemen stappen om aan te sluiten bij MedMij.  Zo krijgen zorgaanbieders en leveranciers meer inzicht in het werk wat op hen afkomt, wat ze daarvoor precies moeten doen, welke keuzes ze moeten maken en welke informatie er beschikbaar is om hen te helpen. De toolkit geeft implementatieadvies met een holistisch visie. Er wordt niet alleen geadviseerd over het technisch aansluiten bij MedMij, maar ook wat men met die technische aansluiting kan in de dagelijkse zorgpraktijk.  Wil jij meedenken en de eerste versie testen? Mail dan naar Renske Trul (ln.jimdemnull@lurt.r).

Workshop 1:
Bastiaan Martens is projectleider van de Implementatiestrategie OPEN. Hij praat jullie bij over de bevindingen tijdens de testdagen op de Zandbak en de Praktijktesten.

Workshop 2:
Mathijs Kelder is vanuit de Patiëntenfederatie Nederland betrokken bij PGO On Air. Hij neemt jullie mee in de planning en communicatie rondom de PGO`s.

Ben je erbij?
We zouden het heel leuk vinden om je op 1 juli te zien. Wil je erbij zijn? Meld je dan aan per e-mail bij het MedMij-loket via ln.jimdemnull@ofni met als onderwerp Koplopersbijeenkomst 01-07-2021. Er zijn nog een paar plekken!

Praktische informatie
Wie:  Zorgaanbieders en zorgverleners die MedMij al kennen en aan de slag willen of al zijn.

Wanneer: Donderdag 1 juli 2021 van 14.00 tot 15.30 uur via Teams.

Is deze bijeenkomst ook interessant voor een collega? Maak hem of haar dan attent op dit bericht.

Delen