Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Kort-cyclische releases MedMij Standaarden

12 september 2019

Op verzoek van en in overleg met verschillende (kandidaat-)deelnemers is besloten dat we in een hogere frequentie releases uitbrengen met betrekking tot bestaande standaarden. Het gaat hierbij om verbeterslagen die geen invloed op de lopende en bestaande kwalificaties hebben.

De verbeterslagen betekenen het volgende: 

  • Ze hebben betrekking op het doorvoeren van verbeteringen in bestaande standaarden waarvoor geen backward compatibiliteit in het geding is (lees: patches). 
  • Tijdens de release-cyclus stellen we jullie in de gelegenheid mee te denken met onze impact-inschatting van voorgenomen wijzigingen. 
  • We brengen jullie op de hoogte van de release notes. Hiermee maken we inzichtelijk wat er verandert en waarom. Dit doen we op het moment dat we de maandreleases publiceren. 

De impact per maandrelease is minimaal. Het doorvoeren van de wijzigingen kent geen verplichtend karakter.

Wijzigingen in Touchstone

Een nieuwe maandrelease van de standaarden kan leiden tot aanpassingen in de test- en kwalificatieomgeving (Touchstone). De wijzigingen in de test- en kwalificatiematerialen zijn tevens inzichtelijk via de openbare locatie waarin ze worden beheerd.

Nog handig om te weten: BITS

Alle wijzigingen aan onze standaarden vloeien voort uit meldingen in BITS, het openbare issue-trackingsysteem. Je hebt via deze tool altijd inzicht welke wijzigingen er voor een aankomende maandrelease ingepland staan en wat de huidige status is. Ook de achtergronden, impactanalyse en discussies rond een wijziging zijn via BITS in te zien. Uiteraard horen we het graag als er nog iets anders aangepast moet worden. 

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met het loket.

Delen